Monday, July 27, 2015

ปฏิวัติปวงชน "มดแดงล้มช้าง: 10 ภาษากายที่นักพูดควรรู้

10 ภาษากายที่นักพูดควรรู้



หลายคนอาจจะคิดว่า Presentation ที่ดีนั้นอยู่ที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วภาษากายเป็นสิ่งสำคัญเท่าๆ กับภาษาพูดเลยทีเดียว 10 อย่างที่นักพูดทุกคนควรรู้ สรุปมาได้ดังนี้



1. ยืดอก มือและแขนเปิดกว้าง: เพิ่มความมั่นใจ เพราะท่ายืดอกตัวตรง

ทำให้หายใจได้สะดวกกว่า ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่า



2. ยิ้ม: ง่ายๆ แต่เป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลาย รู้สึกเป็นกันเองกับเรา



3. ใช้มือและแขนประกอบการเล่าเรื่อง มองตาผู้ฟัง: ทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังและอินไปกับเรา



4. ใจเย็น ไม่รีบร้อน: การไม่ลุกลี้ลุกลน ทำให้เราดูมั่นใจ น่าเชื่อถือ



5. เดิน: เช่น ถ้าพูด 3 ประเด็น ให้เดินเปลี่ยนจุดยืนเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนประเด็นจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้นว่าขึ้นประเด็นใหม่



6. อวัยวะสัมพันธ์: ใช้ให้หลากหลายและเหมาะสม ทั้งหัว แขน และมือ ควรให้เป็นธรรมชาติและสอดประสานกันเพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดไปจนจบ



7. ชี้นิ้ว: เพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่เรากำลังพูด ให้ชี้นิ้วพร้อมกับมองไปที่ presentation จะทำให้ผู้ฟังยังอยู่กับเรา (ดึงสมาธิผู้ฟังกลับมา)



8. ผ่อนคลาย: ทำท่าทางเปิดและผ่อนคลาย จะทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น



9. จังหวะ: มีจังหวะหยุดและหายใจที่เหมาะสม ทำใหเราตอบคำถามได้ดีขึ้น (ได้คิด)



10. ท่าทาง: ใช้ท่าทางในเชิงบวก ได้แก่ การพยักหน้า ยืดอก มองตา ยิ้ม













No comments:

Post a Comment