PPD's Official Website

คำประกาศเพื่อการปฎิวัติระบอบการปกครอง 18 ก.พ. 2555


นำมาจากคำประกาศสำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชน 
โดยแนวทางแดงอิสระ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

ในระบอบการปกครองปัจจุบัน อำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของประชาชน ไม่ได้ถูกใช้อย่างชอบธรรมโดยตัวแทนของประชาชน  และจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งไปด้วยเสียงส่วนใหญ่ บริหารงานอย่างเป็นอิสระไม่ได้ พรรคการเมืองของประชาชนถูกยุบโดยตัวแทนทรราชไม่กี่คน แม้ได้รับตำแหน่งฝ่ายบริหารแล้ว นักการเมืองที่เป็นความหวังของประชาชน กลับตัวเป็นภาคีกับฝ่ายเผด็จการ แล้วขัดขวาง ทำร้าย หรือเมินเฉยต่อความต้องการของมหาชน ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่กล้าที่จะแตะประเด็นทางกฎหมาย ที่เป็นปัญหา เป็นพิษ และเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงวงจรอุบาทว์ ฝ่ายตุลากรเล่า ก็ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายเผด็จการเสียจนเป็นความหวังให้ประชาชนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

การต่อสู้ในระบอบการปกครองเยี่ยงปัจจุบันนี้ ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะดีหรือเลวโดยสันดาน ต้องทำตัวตอแหล และก็ตกเป็นฝ่ายช่วยรักษาระบอบพิษเสียสิ้น  การต่อสู้แบบขบวนการแดง ที่เราหวังว่า ปวงชนมากกลุ่ม หลากหลายแนวทาง และพรรคการเมืองที่ประชาชนไว้วางใจ จะนำประเทศพ้นวงจรอุบาทว์ แต่นับวันยิ่งจะต้องเผชิญกับกรรมอันชั่วช้าสามานย์ และเป็นปฎิปักษ์ต่อประชาชนของภาคีเผด็จการ ที่มีทั้งทหาร ศาล สื่อ นักธุรกิจศักดินา ข้าราชการหัวล้าหลัง และนักการเมืองที่ทรยศประชาชน  จนเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า  การหวังว่านักการเมืองและแนวทางรัฐสภาจะทำให้ประเทศชาติพ้นจากอิทธิพลของขบวนการทรราชย์ ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั้น เป็นความฝันลม ๆ แล้ง ๆ นักการเมืองที่เราไว้วางใจ หรือแม้แต่คนที่เราฝากความหวังให้นำทาง กลับมีพฤติกรรมทรยศแนวทางประชาธิปไตย ได้รับประโยชน์จากระบอบชั่วแล้ว ก็หลงลืมปัญหาของชาติและผู้ที่ได้เสียสละหยาดเหงื่อ ทุนทรัพย์ เวลา แรงใจ และแม้แต่ชีวิต ให้กับแนวทางที่พวกเขานำทางไป  การที่เราถือกันว่า เป็นเสื้อแดง จะแตกแยกกันไม่ได้นั้น กลายเป็นการทำลายความเข้มแข็งของทั้งขบวน

ดังนั้น ต่อไปนี้ ประชาชนจะต้องพึ่งตนเอง ประชาชนจะต้องเข้มแข็งด้วยความรู้เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และการต่อสู้ด้วยตัวประชาชนเอง  การจะเข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหา ณ ปัจจุบันนี้ ตลอดจนรู้วิธีต่อสู้นั้น จำเป็นที่ปวงชนไทยทุกหมู่เหล่าที่รักประชาธิปไตย รักอนาคตบ้านเมืองและลูกหลาน จักต้องเลิกฝากความหวังไว้ที่บุคคลใด คณะใดที่ทำอะไรไม่ได้ จักต้องเลิกถูกหลอกให้รอ ให้ยอม และให้ไปล้มตายเสียหายอีก และจะต้องลุกขึ้นมาสร้างบ้านแปงเมืองด้วยมือของประชาชนเอง  นี่คือ แนวทางปฎิวัติที่เหลืออยู่สำหรับประเทศไทย ไม่มีทางอื่นแล้ว ดังนั้น แนวคิดแดงอิสระ ดังได้แสดงไว้เป็นหัวใจของการนำเสนอรายการวิทยุทางขวามือนี้นั้น จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยกำลังต้องการ  ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง บนหลักเหตุผล บนความถูกต้อง และบนความยุติธรรมในการนำเสนอ ต้องไม่มีการเกรงใจคนทำผิดทำชั่ว แล้วเว้นการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ เพียงเพื่อจะพากันไปหลงในวงวนแห่งคำว่า สามัคคี อย่าแตกแยก รอไปเรื่อย ๆ ใจเย็น ๆ หรือไว้ใจกัน แล้วในที่สุด ก็พาประเทศชาติถอยหลังไปสู่วงจรอุบาทว์อีกไม่รู้จบสิ้น 


ดังนั้น ประชาชนแดงทุกแนว และแม้แต่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า สมควรได้รับรู้ความจริง ผ่านการนำเสนอของนักคิด นักวิชาการ และประชาชนไทยหัวก้าวหน้า ที่ต้องการปฎิวัติประชาธิปไตยที่จอมปลอม ให้ไปสู่เสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง  และเมื่อประชาชนตาสว่างกันอย่างจริงจัง โดยไม่มีการหรี่ตา หรือหลอกตัวเองแล้ว การเติบโตของขบวนปฎิวัติที่บริสุทธิ์ ก็จักเติบโตบนหลักเสรีภาพและอิสระในการคิด เสวนา และแสวงหาแนวทางปฎิบัติ  นี่คือการประกาศว่า เมื่อพึ่งใครไม่ได้แล้ว เราจะพึ่งตัวเอง ประชาชนจะนำกันเอง และประชาชนจะชิงชัยเอง  เราจะไม่ทำลายคนที่ยังพอจะเป็นประโยชน์ เราจะรวมใจพี่น้องแดงทุกเฉดที่เห็นด้วยกับแนวทางของเรา ในวันที่ทุกกลไกในระบอบปัจจุบันต่างเรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งแล้วซมซานอย่างเคว้งคว้างนั้น เราจะมีกลุ่มพี่น้องแดงอิสระ ที่ผันตัวเป็นนักปฎิวัติอย่างเต็มศักยภาพแล้ว รอคอยรับเอาพี่น้องเราทุกหมู่เหล่า เพื่อลุกขึ้นมาบนยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่ไม่หลงทาง และได้ผลอย่างแน่นอน  เราเชื่อมั่นว่า เมื่อประชาชนไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร ไม่อยุ่ในความกลัว หลุดพ้นจากความสับสน และทำลายอาการเฉยชาแล้ว ประชาชนจะยิ่งใหญ่กว่าใคร และวันฟ้าสีทองผ่องอำไพที่จะมาถึงในเร็วปีนี้นั้น เราจะได้เห็นประชาชนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริง... ประชาชนจงเจริญ  ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ!!

ด้วยศรัทธาและรักในแผ่นดินไทยเสมอ
ทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชน  (ภายใต้การคุ้มครองของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน)

No comments:

Post a Comment