PPD's Official Website

Thursday, December 31, 2015

ตัวอย่างหลักฐานที่ภูมิพลฆ่าพี่ชาย มีดังนี้

ตัวอย่างหลักฐานที่ภูมิพลฆ่าพี่ชาย มีดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมหาลัยเยล "The United States and the Military Government of Thailand" (1993) Daniel Mark Fineman

หวังว่าคงไม่มีใครแถนะคะว่านี่เป็นเรื่องไม่จริง เพราะวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มีการเช็คหลักฐานอ้างอิงทุกหลักฐาน ถ้าเขียนอะไรตอแหลลงไปในวิทยานิพนธ์แม้แต่ประโยคเดียว ก็จะต้องถูกปรับตกทันที แล้วทำไมนายโดนัลด์ ที่เขียนว่าภูมิพลทำปืนลั่นใส่หัวพี่ชาย ถึงได้ปริญญาเอกมาจากมหาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของอเมริกาได้? ก็แปลว่ามหาลัยเขาเช็คข้อมูลแล้วไงว่าเรื่องจริง เขาถึงกล้าให้ปริญญาเอก แล้วยังพิมพ์หนังสือเขาเอาไปใช้เป็นหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทยด้วย วิทยานิพนธ์ของนายโดนัลด์ ได้เอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ A Special Relationship: The United States and the Military Government in Thailand พิมพ์โดย University of Hawaii Press (1997)

2. หลักฐานลับจากสถานทูตอเมริกา USNA, Memorandum of Conversation by Stanton, March 31, 1948, 892.00/3-3148, RG 59 เป็นไฟล์ลับที่ทูตอเมริกา คุยกับ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ว่าเป็นการเล่นปืนกัน แล้วไอ้บอดทำอุบัติเหตุปืนลั่นใส่หัวพี่ชายมัน แต่ว่ารัฐบาลไทยต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ซึ่งสอดคล้องกันกับจดหมายของปรีดี พนมยงค์ ที่เขียนถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตอนที่จอมพล ป. คิดจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ ว่า ในวันเกิดเหตุ ตอน 9 โมงเช้า นายบุศย์ ปัทมศริน ที่เฝ้าห้องนอนของ ร 8 อยู่ เห็นภูมิพลเดินเข้าไปในห้องของกษัตริย์อานันท์ และเมื่อเสียงปืนดังขึ้น ทั้งสองจึงวิ่งเข้าไปในห้อง แล้วเห็นภูมิพลนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียง นี่เป็นสิ่งที่นายบุศย์ บอก พล ตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ในวันที่ตัวเองถูกประหารชีวิต

3. หนังสือ The Revolutionary King โดย William Stevenson หน้า 128 ผู้เขียน เขียนว่า เมื่อรัฐบาลไทยต้องการส่งภูมิพลไปเรียนต่อที่มหาลัย ออกซ์ฟอร์ด และขอเข้าเฝ้า กษัตริย์จอร์จที่ 6 ตอนไปถึงอังกฤษ กษัตริย์จอร์จตอบรัฐบาลไทยมาว่า วังบัคกิงแฮมของเรา ไม่ต้อนรับฆาตกร และไม่ยอมช่วยให้ภูมิพลเข้าเรียนออกซฟอร์ดได้ ภูมิพลจึงต้องไปเรียนที่สวิสแทน ถ้าคนเขียน เขียนเรื่องโกหกลงไป ขอถามว่า จนป่านนี้ ทำไมรัฐบาลไทย ไม่เคยไปฟ้องร้องสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้?? ถ้าสิ่งที่เขาเขียนเป็นเรื่องไม่จริง สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ ทำไมถึงไม่ยอมไปฟ้อง??

ตัวอย่างหลักฐานที่ภูมิพลฆ่าพี่ชาย มีดังนี้

ตัวอย่างหลักฐานที่ภูมิพลฆ่าพี่ชาย มีดังนี้

1. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมหาลัยเยล "The United States and the Military Government of Thailand" (1993) Daniel Mark Fineman

หวังว่าคงไม่มีใครแถนะคะว่านี่เป็นเรื่องไม่จริง เพราะวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มีการเช็คหลักฐานอ้างอิงทุกหลักฐาน ถ้าเขียนอะไรตอแหลลงไปในวิทยานิพนธ์แม้แต่ประโยคเดียว ก็จะต้องถูกปรับตกทันที แล้วทำไมนายโดนัลด์ ที่เขียนว่าภูมิพลทำปืนลั่นใส่หัวพี่ชาย ถึงได้ปริญญาเอกมาจากมหาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของอเมริกาได้? ก็แปลว่ามหาลัยเขาเช็คข้อมูลแล้วไงว่าเรื่องจริง เขาถึงกล้าให้ปริญญาเอก แล้วยังพิมพ์หนังสือเขาเอาไปใช้เป็นหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทยด้วย วิทยานิพนธ์ของนายโดนัลด์ ได้เอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ A Special Relationship: The United States and the Military Government in Thailand พิมพ์โดย University of Hawaii Press (1997)

2. หลักฐานลับจากสถานทูตอเมริกา USNA, Memorandum of Conversation by Stanton, March 31, 1948, 892.00/3-3148, RG 59 เป็นไฟล์ลับที่ทูตอเมริกา คุยกับ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ว่าเป็นการเล่นปืนกัน แล้วไอ้บอดทำอุบัติเหตุปืนลั่นใส่หัวพี่ชายมัน แต่ว่ารัฐบาลไทยต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ซึ่งสอดคล้องกันกับจดหมายของปรีดี พนมยงค์ ที่เขียนถึง จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตอนที่จอมพล ป. คิดจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ ว่า ในวันเกิดเหตุ ตอน 9 โมงเช้า นายบุศย์ ปัทมศริน ที่เฝ้าห้องนอนของ ร 8 อยู่ เห็นภูมิพลเดินเข้าไปในห้องของกษัตริย์อานันท์ และเมื่อเสียงปืนดังขึ้น ทั้งสองจึงวิ่งเข้าไปในห้อง แล้วเห็นภูมิพลนั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียง นี่เป็นสิ่งที่นายบุศย์ บอก พล ตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ในวันที่ตัวเองถูกประหารชีวิต

3. หนังสือ The Revolutionary King โดย William Stevenson หน้า 128 ผู้เขียน เขียนว่า เมื่อรัฐบาลไทยต้องการส่งภูมิพลไปเรียนต่อที่มหาลัย ออกซ์ฟอร์ด และขอเข้าเฝ้า กษัตริย์จอร์จที่ 6 ตอนไปถึงอังกฤษ กษัตริย์จอร์จตอบรัฐบาลไทยมาว่า วังบัคกิงแฮมของเรา ไม่ต้อนรับฆาตกร และไม่ยอมช่วยให้ภูมิพลเข้าเรียนออกซฟอร์ดได้ ภูมิพลจึงต้องไปเรียนที่สวิสแทน ถ้าคนเขียน เขียนเรื่องโกหกลงไป ขอถามว่า จนป่านนี้ ทำไมรัฐบาลไทย ไม่เคยไปฟ้องร้องสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้?? ถ้าสิ่งที่เขาเขียนเป็นเรื่องไม่จริง สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ ทำไมถึงไม่ยอมไปฟ้อง??

ในหลวงหายไปไหน??? แต่ทรงอวยพรปีใหม่และพระราชทาน สคส. 2559 แก่ประชาชนชาวไทย

Thailand: Enforced disappearance is not a crime

FOR IMMEDIATE RELEASE
AHRC-STM-208-2015
December 31, 2015

A Statement by the Asian Human Rights Commission

Thailand: Enforced disappearance is not a crime

On Tuesday, the Supreme Court affirmed the appellate court verdict of not guilty in relation to the five police officers accused in relation to the disappearance of Mr. Neelapaijit 11 years ago. The Supreme Court further held that the family could not be co-plaintiff as there was no conclusive evidence that Mr. Neelapaijit was dead or seriously injured.

11 years after the abduction and disappearance of Mr. Neelapaijit, the Supreme Court of Thailand refuses to accept the claim of the family that he has disappeared. During these long years, Thailand's investigating agencies have continuously conducted inquiries and have failed to find any trace of the lawyer Mr. Neelapaijit. The burden of accounting for a disappeared person is with the state. The state of Thailand has failed to establish what has happened to Mr. Neelapaijit. The Thai Supreme Court failed to fix the responsibility for accounting for the whereabouts of Mr. Neelapaijit on the Thai government. By doing so, the Supreme Court also denied the right of the family to hold the government responsible for its failure to account for what happened to Mr. Neelapaijit.

There are sinister implications to the Supreme Court's verdict. If a group of state agents succeeds not only in killing a victim but also in making them disappear, they have a greater chance of escaping liability for their crime on the basis of the verdict of the Supreme Court in this case. The burden of proving an enforced disappearance is thereby cast on the disappeared person himself.

The basic failure lies with the law of Thailand, which failed to recognize an enforced disappearance as a crime.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance defines the crime as follows: '"enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.'

The implication of the Supreme Court judgment is that such concealment of the fate or whereabouts of a disappeared person is considered to be a matter that does not come within the purview of the authority of the highest court in Thailand. This will only assure the state authorities that they may continue to cause such enforced disappearances, untroubled by the law.

In the recent decades, there have been large numbers of cases of enforced disappearances in Thailand. This means that there may be thousands of other families like the Neelapaijit family who seek to find legal redress for one of the most heinous crimes recognized under international law. In reply to them, what the Thai courts would say is that it may be an international crime under international law, but it is not a crime in Thailand. Such a message naturally encourages those who wish to engage in such crimes, and the state of impunity has been strengthened by the verdict of the Thai Supreme Court. Under these circumstances, the United Nations and other international bodies have a serious duty to bring sanctions against Thailand for the continuous protection it provides for perpetrators of the heinous crime of enforced disappearances.

# # #

About AHRC:The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation that monitors human rights in Asia, documents violations and advocates for justice and institutional reform to ensure the protection and promotion of these rights. The Hong Kong-based group was founded in 1984.

Read this Statement online

 Visit our website with more features at www.humanrights.asia.You can make a difference. Please support our work and make a donation here
.

-----------------------------

Asian Human Rights Commission

G/F

52 Princess Margaret Road

Ho Man Tin, Kowloon

Hongkong S.A.R.

Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367

Web: www.humanrights.asia

twitter/youtube/facebook: humanrightsasia

Thailand: Enforced disappearance is not a crime

FOR IMMEDIATE RELEASE
AHRC-STM-208-2015
December 31, 2015

A Statement by the Asian Human Rights Commission

Thailand: Enforced disappearance is not a crime

On Tuesday, the Supreme Court affirmed the appellate court verdict of not guilty in relation to the five police officers accused in relation to the disappearance of Mr. Neelapaijit 11 years ago. The Supreme Court further held that the family could not be co-plaintiff as there was no conclusive evidence that Mr. Neelapaijit was dead or seriously injured.

11 years after the abduction and disappearance of Mr. Neelapaijit, the Supreme Court of Thailand refuses to accept the claim of the family that he has disappeared. During these long years, Thailand's investigating agencies have continuously conducted inquiries and have failed to find any trace of the lawyer Mr. Neelapaijit. The burden of accounting for a disappeared person is with the state. The state of Thailand has failed to establish what has happened to Mr. Neelapaijit. The Thai Supreme Court failed to fix the responsibility for accounting for the whereabouts of Mr. Neelapaijit on the Thai government. By doing so, the Supreme Court also denied the right of the family to hold the government responsible for its failure to account for what happened to Mr. Neelapaijit.

There are sinister implications to the Supreme Court's verdict. If a group of state agents succeeds not only in killing a victim but also in making them disappear, they have a greater chance of escaping liability for their crime on the basis of the verdict of the Supreme Court in this case. The burden of proving an enforced disappearance is thereby cast on the disappeared person himself.

The basic failure lies with the law of Thailand, which failed to recognize an enforced disappearance as a crime.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance defines the crime as follows: '"enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.'

The implication of the Supreme Court judgment is that such concealment of the fate or whereabouts of a disappeared person is considered to be a matter that does not come within the purview of the authority of the highest court in Thailand. This will only assure the state authorities that they may continue to cause such enforced disappearances, untroubled by the law.

In the recent decades, there have been large numbers of cases of enforced disappearances in Thailand. This means that there may be thousands of other families like the Neelapaijit family who seek to find legal redress for one of the most heinous crimes recognized under international law. In reply to them, what the Thai courts would say is that it may be an international crime under international law, but it is not a crime in Thailand. Such a message naturally encourages those who wish to engage in such crimes, and the state of impunity has been strengthened by the verdict of the Thai Supreme Court. Under these circumstances, the United Nations and other international bodies have a serious duty to bring sanctions against Thailand for the continuous protection it provides for perpetrators of the heinous crime of enforced disappearances.

# # #

About AHRC:The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation that monitors human rights in Asia, documents violations and advocates for justice and institutional reform to ensure the protection and promotion of these rights. The Hong Kong-based group was founded in 1984.

Read this Statement online

 Visit our website with more features at www.humanrights.asia.You can make a difference. Please support our work and make a donation here
.

-----------------------------

Asian Human Rights Commission

G/F

52 Princess Margaret Road

Ho Man Tin, Kowloon

Hongkong S.A.R.

Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367

Web: www.humanrights.asia

twitter/youtube/facebook: humanrightsasia

คนรวยแห่งแดนใต้ ทำสถิติเข้าโรงจำนำเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ.

คนรวยแห่งแดนใต้ ทำสถิติเข้าโรงจำนำเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1451369203

คนรวยแห่งแดนใต้ ทำสถิติเข้าโรงจำนำเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ.

คนรวยแห่งแดนใต้ ทำสถิติเข้าโรงจำนำเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1451369203

กฏหมาย ชารียะฮ์ ที่ บันดา อาเจห์

กฏหมาย ชารียะฮ์ ที่ บันดา อาเจห์ https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1724910034396696


นักศึกษาหญิงที่อาเจะห์ถูกโบย โทษฐานอยู่กับเพื่อนชายสองต่อสอง

นูร์ เอลิตา นักศึกษาหญิงวัย 20 ปี ถูกลงโทษด้วยการโบยหลังต่อหน้าสาธารณชนที่เมืองบันดา อาเจะห์ของอินโดนีเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โทษฐานกระทำความผิดตามกฎหมายอิสลาม หรือ ชารีอะฮ์ โดยการอยู่ใกล้ชิดกับชายที่มิใช่ญาติหรือสามีสองต่อสอง

การลงโทษครั้งนี้ มีขึ้นที่ในสนามหน้ามัสยิดไบตูราฮิม ต่อหน้ากลุ่มคนหลายร้อยคนที่ไปรอเฝ้าดู บางคนส่งเสียงร้องเชียร์และถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นูร์ เอลิตาถูกโบยด้วยหวายครบ 5 ครั้ง เธอได้ทรุดตัวล้มลงด้วยความเจ็บปวด และถูกหามส่งโรงพยาบาล จากนั้น นักศึกษาหนุ่มวัย 23 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับเธอ ก็รับโทษถูกโบย 5 ครั้งเช่นกัน

ทั้งนี้ อาเจะห์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เริ่มบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์เป็นกฎหมายหลักเมื่อปี 2003 หลังได้รับสถานภาพเขตปกครองตนเองพิเศษจากรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยเป็นเพียงจังหวัดเดียวในประเทศที่บังคับใช้กฏหมายนี้ กฎหมายชารีอะฮ์ครอบคลุมถึงการลงโทษผู้มีความผิดฐานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน รักร่วมเพศ ผิดประเวณี และการแสดงความสนิทสนมระหว่างชายหญิงที่มิใช่คู่สมรส ทั้งมีการควบคุมความประพฤติของผู้หญิงอย่างเข้มงวด

บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.

กฏหมาย ชารียะฮ์ ที่ บันดา อาเจห์

กฏหมาย ชารียะฮ์ ที่ บันดา อาเจห์ https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1724910034396696


นักศึกษาหญิงที่อาเจะห์ถูกโบย โทษฐานอยู่กับเพื่อนชายสองต่อสอง

นูร์ เอลิตา นักศึกษาหญิงวัย 20 ปี ถูกลงโทษด้วยการโบยหลังต่อหน้าสาธารณชนที่เมืองบันดา อาเจะห์ของอินโดนีเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โทษฐานกระทำความผิดตามกฎหมายอิสลาม หรือ ชารีอะฮ์ โดยการอยู่ใกล้ชิดกับชายที่มิใช่ญาติหรือสามีสองต่อสอง

การลงโทษครั้งนี้ มีขึ้นที่ในสนามหน้ามัสยิดไบตูราฮิม ต่อหน้ากลุ่มคนหลายร้อยคนที่ไปรอเฝ้าดู บางคนส่งเสียงร้องเชียร์และถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นูร์ เอลิตาถูกโบยด้วยหวายครบ 5 ครั้ง เธอได้ทรุดตัวล้มลงด้วยความเจ็บปวด และถูกหามส่งโรงพยาบาล จากนั้น นักศึกษาหนุ่มวัย 23 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับเธอ ก็รับโทษถูกโบย 5 ครั้งเช่นกัน

ทั้งนี้ อาเจะห์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เริ่มบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์เป็นกฎหมายหลักเมื่อปี 2003 หลังได้รับสถานภาพเขตปกครองตนเองพิเศษจากรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยเป็นเพียงจังหวัดเดียวในประเทศที่บังคับใช้กฏหมายนี้ กฎหมายชารีอะฮ์ครอบคลุมถึงการลงโทษผู้มีความผิดฐานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน รักร่วมเพศ ผิดประเวณี และการแสดงความสนิทสนมระหว่างชายหญิงที่มิใช่คู่สมรส ทั้งมีการควบคุมความประพฤติของผู้หญิงอย่างเข้มงวด

บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.

Revolution: An Instruction Manual

Wednesday, December 30, 2015

ศาลแพ่งยันคำสั่งกลาโหมปลดอภิสิทธิ์จากราชการทหารชอบแล้ว

ศาลแพ่งยันคำสั่งกลาโหมปลดอภิสิทธิ์จากราชการทหารชอบแล้ว

Tue, 2015-12-29 23:37

ศาลแพ่งยกฟ้องคดี ′อภิสิทธิ์′ ให้กลาโหมถอนคำสั่งปลดออกจากทหาร ชี้เนื่องจากขาดการตรวจเลือกทหาร แล้วใช้เอกสาร สด.9  อันเป็นเท็จยื่นสัสดี ทำให้ขาดคุณสมบัติรับราชการ ทนายเผยขอศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

29 ธ.ค. 2558 ศาลแพ่งมีคำพิพากษา ในคดีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเหตุที่จำเลยปลดโจทก์ออกจากราชการ เนื่องจากโจทก์ขาดการตรวจเลือกทหาร แล้วนำใบสำคัญ (ใบ สด.9) แทนฉบับที่ทำชำรุดสูญหายอันเป็นเท็จมาแสดงต่อสัสดีจังหวัดนครนายก ทำให้สัสดีจังหวัดนครนายก ไม่ทราบความจริงว่าโจทก์ครบเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร จึงไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นผู้ขาดการเกณฑ์ทหาร เป็นเหตุให้สัสดีจังหวัดนครนายกออกใบสำคัญ (สด. 3) คือ ใบขึ้นทะเบียนกองประจำการ ให้แก่โจทก์

ทั้งโจทก์ไม่มีใบ สด.41 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงว่าได้รับการผ่อนผันกรณีศึกษา ณ ต่างประเทศ ว่า ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร โจทก์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรได้ การสมัครและบรรจุโจทก์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร กับการแต่งตั้งโจทก์เป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เป็นการไม่ชอบ คำสั่งของจำเลยที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย

ด้านนายไพบูลย์ โพธิ์น้อย  ทีมทนายความ เปิดเผยว่า คดีนี้นายอภิสิทธิ์เป็นโจทก์ยื่นฟ้องพล.อ.อ.สุกำพล โดยทางทีมทนายเพิ่งทราบคำพิพากษาแบบฉุกละหุก จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ ต้องขอศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป


อ่านฉบับเต็มที่ http://prachatai.org/journal/2015/12/63229

ศาลแพ่งยันคำสั่งกลาโหมปลดอภิสิทธิ์จากราชการทหารชอบแล้ว

ศาลแพ่งยันคำสั่งกลาโหมปลดอภิสิทธิ์จากราชการทหารชอบแล้ว

Tue, 2015-12-29 23:37

ศาลแพ่งยกฟ้องคดี ′อภิสิทธิ์′ ให้กลาโหมถอนคำสั่งปลดออกจากทหาร ชี้เนื่องจากขาดการตรวจเลือกทหาร แล้วใช้เอกสาร สด.9  อันเป็นเท็จยื่นสัสดี ทำให้ขาดคุณสมบัติรับราชการ ทนายเผยขอศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

29 ธ.ค. 2558 ศาลแพ่งมีคำพิพากษา ในคดีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลาโหม ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเหตุที่จำเลยปลดโจทก์ออกจากราชการ เนื่องจากโจทก์ขาดการตรวจเลือกทหาร แล้วนำใบสำคัญ (ใบ สด.9) แทนฉบับที่ทำชำรุดสูญหายอันเป็นเท็จมาแสดงต่อสัสดีจังหวัดนครนายก ทำให้สัสดีจังหวัดนครนายก ไม่ทราบความจริงว่าโจทก์ครบเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร จึงไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นผู้ขาดการเกณฑ์ทหาร เป็นเหตุให้สัสดีจังหวัดนครนายกออกใบสำคัญ (สด. 3) คือ ใบขึ้นทะเบียนกองประจำการ ให้แก่โจทก์

ทั้งโจทก์ไม่มีใบ สด.41 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงว่าได้รับการผ่อนผันกรณีศึกษา ณ ต่างประเทศ ว่า ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร โจทก์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติที่จะบรรจุเข้ารับราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรได้ การสมัครและบรรจุโจทก์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร กับการแต่งตั้งโจทก์เป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เป็นการไม่ชอบ คำสั่งของจำเลยที่ให้ปลดโจทก์ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย

ด้านนายไพบูลย์ โพธิ์น้อย  ทีมทนายความ เปิดเผยว่า คดีนี้นายอภิสิทธิ์เป็นโจทก์ยื่นฟ้องพล.อ.อ.สุกำพล โดยทางทีมทนายเพิ่งทราบคำพิพากษาแบบฉุกละหุก จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ ต้องขอศึกษารายละเอียดก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป


อ่านฉบับเต็มที่ http://prachatai.org/journal/2015/12/63229

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

เรียน  ปวงชนชาวไทยทุกท่าน

เรื่อง   การตั้งองค์การการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

การกดไลค์ของท่าน ณ เพจเฟสบุ๊ค http://tinyurl.com/nql9qjl (คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม) ถือว่าเป็นไปเพื่อการรับรู้ข่าวสารเท่านั้น ท่านไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจนี้ และไม่ได้ถือว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ หรือเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระของกลุ่มนี้โดยชื่อกลุ่มนี้ ถูกโหวตโดยสมาชิกของกลุ่มจากทั่วโลก ในนามปวงชนชาวไทย เจ้าของอำนาจและเจ้าของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ส่วนวัตถุประสงค์ของกลุ่มในเบื้องต้น มีการรับรองวัตถุประสงค์ของกลุ่มดังนี้

1. เพื่อประกาศจุดยืนว่า รัฐบาลคสช. และเครือข่ายอำนาจที่ล้มรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2540 ไม่ใช่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย และไม่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจของปวงชนชาวไทย

2. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการสื่อสารกับนานาชาติ

3. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการวางเป้าหมายรัฐไทยใหม่

4. เพื่อผลักดันประเทศไทยพ้นจากระบอบราชาธิปไตย ก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

5. เพื่อประกาศไม่ยอมรับอำนาจใด ๆ จากการสืบทอดอำนาจโดยคสช.และกลไกที่ตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร 2557

6. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อสานพลังปวงชนปฏิวัติในไทยและทั่วโลก

7. เพื่อยกระดับปวงชนชาวไทย ให้ตาสว่าง ตื่นรู้เท่าทัน และเป็นพลเมืองผู้นำการสร้างประชาธิปไตย

8. เพื่อยึดอำนาจ กลไก และผลประโยชน์ที่ถูกปล้นไป กลับเป็นของปวงชนชาวไทย

9. เพื่อสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากล โดยเน้นสันติวิธีในการดำเนินการทุกรูปแบบ

อนึ่ง ก้าวต่อไปของกลุ่มนี้ คือ จะมีการตั้งอัศวินโต๊ะกลมในฐานะผู้อำนวยการ (Steering Committee) เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการผลักดันกิจกรรม การจัดการ การขยายเครือข่าย และการประสานงานกันเพื่อเป้าหมายขององค์การต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.เพียงดิน รักไทย 

ภารโรงและผู้ประสานงานการก่อตั้ง
22 สิงหาคม 2558

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

เรื่อง การตั้งกลุ่มการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

เรียน  ปวงชนชาวไทยทุกท่าน

เรื่อง   การตั้งองค์การการเมืองของปวงชนชาวไทย ในนาม คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม

การกดไลค์ของท่าน ณ เพจเฟสบุ๊ค http://tinyurl.com/nql9qjl (คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม) ถือว่าเป็นไปเพื่อการรับรู้ข่าวสารเท่านั้น ท่านไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจนี้ และไม่ได้ถือว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ หรือเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระของกลุ่มนี้โดยชื่อกลุ่มนี้ ถูกโหวตโดยสมาชิกของกลุ่มจากทั่วโลก ในนามปวงชนชาวไทย เจ้าของอำนาจและเจ้าของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ส่วนวัตถุประสงค์ของกลุ่มในเบื้องต้น มีการรับรองวัตถุประสงค์ของกลุ่มดังนี้

1. เพื่อประกาศจุดยืนว่า รัฐบาลคสช. และเครือข่ายอำนาจที่ล้มรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2540 ไม่ใช่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย และไม่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจของปวงชนชาวไทย

2. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการสื่อสารกับนานาชาติ

3. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการวางเป้าหมายรัฐไทยใหม่

4. เพื่อผลักดันประเทศไทยพ้นจากระบอบราชาธิปไตย ก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

5. เพื่อประกาศไม่ยอมรับอำนาจใด ๆ จากการสืบทอดอำนาจโดยคสช.และกลไกที่ตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร 2557

6. เพื่อเป็นตัวแทนประชาชน ทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ในการกำหนดการเคลื่อนไหว เพื่อสานพลังปวงชนปฏิวัติในไทยและทั่วโลก

7. เพื่อยกระดับปวงชนชาวไทย ให้ตาสว่าง ตื่นรู้เท่าทัน และเป็นพลเมืองผู้นำการสร้างประชาธิปไตย

8. เพื่อยึดอำนาจ กลไก และผลประโยชน์ที่ถูกปล้นไป กลับเป็นของปวงชนชาวไทย

9. เพื่อสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากล โดยเน้นสันติวิธีในการดำเนินการทุกรูปแบบ

อนึ่ง ก้าวต่อไปของกลุ่มนี้ คือ จะมีการตั้งอัศวินโต๊ะกลมในฐานะผู้อำนวยการ (Steering Committee) เพื่อตัดสินใจร่วมกันในการผลักดันกิจกรรม การจัดการ การขยายเครือข่าย และการประสานงานกันเพื่อเป้าหมายขององค์การต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.เพียงดิน รักไทย 

ภารโรงและผู้ประสานงานการก่อตั้ง
22 สิงหาคม 2558

สดุดีเปรม และทหารเหี้ยเพื่อเจ้า

เครดิต จากสหายวงในระดับสูงสุดสอย... (ส่งมาจากทางไลน์)"ไอ้หงอกเปรม บ้าเรื่องเหล่าทหาร
อ้อนอวยให้เหล่าทหาร ′ม้า′ ได้เติบโตในเหล่าทัพบก จิก ด่า ′ทหารแตงโม-ตำรวจมะเขือเทศ′ไม่ควรมีอีกต่อไปแล้ว

 วันที่ 30 ธันวาคม ไอ้หงอกเปรมเห่าเป็นหมาหูตึง อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ณ บ้านหลวงสี่เสาเทเวศร์ เป็นการสร้างบรรทัดฐานเลวๆให้ พล.อ.รุ่นๆหลังเอาอย่างมากมาย กบดานอยู่นาน ใครด่าเท่าไหร่ไม่เคยเจ็บ หนังหนา หน้าด้าน ทนทานจนถึง 90 กว่าปี ยังให้โอวาท นำเหล่าทหารม้ามาอวยจะฉีกหน้าทหารเสือราชินี- ทหารวงศ์เทวัญที่ใจไม่อยู่กับไอ้หงอกเปรมแล้วก็บอกมา
    
ยังจะตั้ง พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล ทหารแก่ใกล้ตายอีกคนให้ดูแลเหล่าทหารม้าแทนตนเองด้วย

ทหารตุ๊ดแก่ใกล้ตาย แต่ยังวอนต้องการอะไรนักหนา ในวัยชราอายุปูนนี้แล้ว ยังหลงๆว่าตนครองความยิ่งใหญ่ กล้านำทหารเหล่าม้าขึ้นมาสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ คิดจะปฎิวัติซ้อนโดยใช้ทหารเหล่าม้า แล้วกับเหล่าอื่นๆเปรมไม่พูดถึงเลย ระวังความลับรั่ว ทหารเหล่าม้ากลุ่มที่พวก วงในรู้กันดี ไอ้หงอกเปรมสั่งทหารม้ากลุ่มไหนรับงานฆ่าเสธแดงตาย ยังมีเรื่องเก่าๆตามหลอกหลอนเปรม ทำไมหรือ ผู้นำ จ.ป.ร.7 ทหารเหล่าม้าคนสำคัญ พลเอกมนูญ รูปขจร ถึงไม่เอาเปรม เพราะเปรมเป็นจอมหักหลัง ปลิ้นปล้อนทางอำนาจ พอโหนติดคิดล้างบางลูกน้องเก่าทันที หลังเปรมหลอกให้เหล่าม้าฆ่าทหารด้วยกันตายไปก็หลายคนแล้ว อย่าคิดว่าพวกทหารม้าไม่รู้เรื่องที่ผ่านมา ถ้าเปรมคิดจะเอาทหารม้ามาหากินอีก ระวังไปหงอกเปรมเปรมต้องตายแบบหมาข้างถนนเองบ้าง บารมีเปรมหมดสิ้นแล้ว กลับมาฟื้นฝอยหาตะเข็บกับทหารม้า มาใส่ไฟให้ทหารระแวงกันทำไม ทำเป็นเชียร์ให้นายทหารเหล่าม้าเติบโตใน 5 เสือ ทบ. ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อทดแทนคนที่เกษียณ ให้กีดกันทหารที่คิดเห็นแตกต่างจากไอ้หงอกเปรม ไม่มีคำว่าทหารแตงโม ตำรวจมะเขือเทศ ก็เปรมคุมศาลจนเสื่อม คิดจะคุมความคิดทหาร ตำรวจได้หมดหรือไร ชมเหล่าม้า"รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด"  ต้องการปราบคอร์รัปชั่น เปรมเอ๊ย.. พวกแดกเหล้าอย่างเดียว ไวน์เวยกระแด๊ะกินกับเขาไม่เป็น ดิบๆขาดความเป็นไฮโซ จึงโก้สู้เหล่าอื่นไม่ได้ สิ้นเปรมแล้วเหล้าม้าเหมือนสิ้นใจ เปรมพูดไปก็ไลฟ์บอย "เรื่องปล้นชาติ"เรื่องสามัคคี" ล้วนตอแหล  ทหารม้าคงไม่มีทหารแตงโม ทหารม้าเขาเป็นทหารแตงโมเขาจะบอกเปรมทำไม

เปรมยังชื่นชม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขานายกรัฐมนตรี เป็นคนดี และนายกรัฐมนตรี ยังชมกับตนว่าท่านทำงานเก่ง และซื้อรถเบ็นซ์ราคาสูงดี ไม่ถือว่าคอรัปชั่น ถ้าคนที่ป๋าเปรมชอบได้ทำอะไรตามใจชอบได้ไม่ผิด


สดุดีเปรม และทหารเหี้ยเพื่อเจ้า

เครดิต จากสหายวงในระดับสูงสุดสอย... (ส่งมาจากทางไลน์)"ไอ้หงอกเปรม บ้าเรื่องเหล่าทหาร
อ้อนอวยให้เหล่าทหาร ′ม้า′ ได้เติบโตในเหล่าทัพบก จิก ด่า ′ทหารแตงโม-ตำรวจมะเขือเทศ′ไม่ควรมีอีกต่อไปแล้ว

 วันที่ 30 ธันวาคม ไอ้หงอกเปรมเห่าเป็นหมาหูตึง อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ณ บ้านหลวงสี่เสาเทเวศร์ เป็นการสร้างบรรทัดฐานเลวๆให้ พล.อ.รุ่นๆหลังเอาอย่างมากมาย กบดานอยู่นาน ใครด่าเท่าไหร่ไม่เคยเจ็บ หนังหนา หน้าด้าน ทนทานจนถึง 90 กว่าปี ยังให้โอวาท นำเหล่าทหารม้ามาอวยจะฉีกหน้าทหารเสือราชินี- ทหารวงศ์เทวัญที่ใจไม่อยู่กับไอ้หงอกเปรมแล้วก็บอกมา
    
ยังจะตั้ง พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล ทหารแก่ใกล้ตายอีกคนให้ดูแลเหล่าทหารม้าแทนตนเองด้วย

ทหารตุ๊ดแก่ใกล้ตาย แต่ยังวอนต้องการอะไรนักหนา ในวัยชราอายุปูนนี้แล้ว ยังหลงๆว่าตนครองความยิ่งใหญ่ กล้านำทหารเหล่าม้าขึ้นมาสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ คิดจะปฎิวัติซ้อนโดยใช้ทหารเหล่าม้า แล้วกับเหล่าอื่นๆเปรมไม่พูดถึงเลย ระวังความลับรั่ว ทหารเหล่าม้ากลุ่มที่พวก วงในรู้กันดี ไอ้หงอกเปรมสั่งทหารม้ากลุ่มไหนรับงานฆ่าเสธแดงตาย ยังมีเรื่องเก่าๆตามหลอกหลอนเปรม ทำไมหรือ ผู้นำ จ.ป.ร.7 ทหารเหล่าม้าคนสำคัญ พลเอกมนูญ รูปขจร ถึงไม่เอาเปรม เพราะเปรมเป็นจอมหักหลัง ปลิ้นปล้อนทางอำนาจ พอโหนติดคิดล้างบางลูกน้องเก่าทันที หลังเปรมหลอกให้เหล่าม้าฆ่าทหารด้วยกันตายไปก็หลายคนแล้ว อย่าคิดว่าพวกทหารม้าไม่รู้เรื่องที่ผ่านมา ถ้าเปรมคิดจะเอาทหารม้ามาหากินอีก ระวังไปหงอกเปรมเปรมต้องตายแบบหมาข้างถนนเองบ้าง บารมีเปรมหมดสิ้นแล้ว กลับมาฟื้นฝอยหาตะเข็บกับทหารม้า มาใส่ไฟให้ทหารระแวงกันทำไม ทำเป็นเชียร์ให้นายทหารเหล่าม้าเติบโตใน 5 เสือ ทบ. ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อทดแทนคนที่เกษียณ ให้กีดกันทหารที่คิดเห็นแตกต่างจากไอ้หงอกเปรม ไม่มีคำว่าทหารแตงโม ตำรวจมะเขือเทศ ก็เปรมคุมศาลจนเสื่อม คิดจะคุมความคิดทหาร ตำรวจได้หมดหรือไร ชมเหล่าม้า"รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด"  ต้องการปราบคอร์รัปชั่น เปรมเอ๊ย.. พวกแดกเหล้าอย่างเดียว ไวน์เวยกระแด๊ะกินกับเขาไม่เป็น ดิบๆขาดความเป็นไฮโซ จึงโก้สู้เหล่าอื่นไม่ได้ สิ้นเปรมแล้วเหล้าม้าเหมือนสิ้นใจ เปรมพูดไปก็ไลฟ์บอย "เรื่องปล้นชาติ"เรื่องสามัคคี" ล้วนตอแหล  ทหารม้าคงไม่มีทหารแตงโม ทหารม้าเขาเป็นทหารแตงโมเขาจะบอกเปรมทำไม

เปรมยังชื่นชม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขานายกรัฐมนตรี เป็นคนดี และนายกรัฐมนตรี ยังชมกับตนว่าท่านทำงานเก่ง และซื้อรถเบ็นซ์ราคาสูงดี ไม่ถือว่าคอรัปชั่น ถ้าคนที่ป๋าเปรมชอบได้ทำอะไรตามใจชอบได้ไม่ผิด


สดุดีเปรม และทหารเหี้ยเพื่อเจ้า

เครดิต จากสหายวงในระดับสูงสุดสอย... (ส่งมาจากทางไลน์)"ไอ้หงอกเปรม บ้าเรื่องเหล่าทหาร
อ้อนอวยให้เหล่าทหาร ′ม้า′ ได้เติบโตในเหล่าทัพบก จิก ด่า ′ทหารแตงโม-ตำรวจมะเขือเทศ′ไม่ควรมีอีกต่อไปแล้ว

 วันที่ 30 ธันวาคม ไอ้หงอกเปรมเห่าเป็นหมาหูตึง อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ณ บ้านหลวงสี่เสาเทเวศร์ เป็นการสร้างบรรทัดฐานเลวๆให้ พล.อ.รุ่นๆหลังเอาอย่างมากมาย กบดานอยู่นาน ใครด่าเท่าไหร่ไม่เคยเจ็บ หนังหนา หน้าด้าน ทนทานจนถึง 90 กว่าปี ยังให้โอวาท นำเหล่าทหารม้ามาอวยจะฉีกหน้าทหารเสือราชินี- ทหารวงศ์เทวัญที่ใจไม่อยู่กับไอ้หงอกเปรมแล้วก็บอกมา
    
ยังจะตั้ง พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล ทหารแก่ใกล้ตายอีกคนให้ดูแลเหล่าทหารม้าแทนตนเองด้วย

ทหารตุ๊ดแก่ใกล้ตาย แต่ยังวอนต้องการอะไรนักหนา ในวัยชราอายุปูนนี้แล้ว ยังหลงๆว่าตนครองความยิ่งใหญ่ กล้านำทหารเหล่าม้าขึ้นมาสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ คิดจะปฎิวัติซ้อนโดยใช้ทหารเหล่าม้า แล้วกับเหล่าอื่นๆเปรมไม่พูดถึงเลย ระวังความลับรั่ว ทหารเหล่าม้ากลุ่มที่พวก วงในรู้กันดี ไอ้หงอกเปรมสั่งทหารม้ากลุ่มไหนรับงานฆ่าเสธแดงตาย ยังมีเรื่องเก่าๆตามหลอกหลอนเปรม ทำไมหรือ ผู้นำ จ.ป.ร.7 ทหารเหล่าม้าคนสำคัญ พลเอกมนูญ รูปขจร ถึงไม่เอาเปรม เพราะเปรมเป็นจอมหักหลัง ปลิ้นปล้อนทางอำนาจ พอโหนติดคิดล้างบางลูกน้องเก่าทันที หลังเปรมหลอกให้เหล่าม้าฆ่าทหารด้วยกันตายไปก็หลายคนแล้ว อย่าคิดว่าพวกทหารม้าไม่รู้เรื่องที่ผ่านมา ถ้าเปรมคิดจะเอาทหารม้ามาหากินอีก ระวังไปหงอกเปรมเปรมต้องตายแบบหมาข้างถนนเองบ้าง บารมีเปรมหมดสิ้นแล้ว กลับมาฟื้นฝอยหาตะเข็บกับทหารม้า มาใส่ไฟให้ทหารระแวงกันทำไม ทำเป็นเชียร์ให้นายทหารเหล่าม้าเติบโตใน 5 เสือ ทบ. ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อทดแทนคนที่เกษียณ ให้กีดกันทหารที่คิดเห็นแตกต่างจากไอ้หงอกเปรม ไม่มีคำว่าทหารแตงโม ตำรวจมะเขือเทศ ก็เปรมคุมศาลจนเสื่อม คิดจะคุมความคิดทหาร ตำรวจได้หมดหรือไร ชมเหล่าม้า"รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด"  ต้องการปราบคอร์รัปชั่น เปรมเอ๊ย.. พวกแดกเหล้าอย่างเดียว ไวน์เวยกระแด๊ะกินกับเขาไม่เป็น ดิบๆขาดความเป็นไฮโซ จึงโก้สู้เหล่าอื่นไม่ได้ สิ้นเปรมแล้วเหล้าม้าเหมือนสิ้นใจ เปรมพูดไปก็ไลฟ์บอย "เรื่องปล้นชาติ"เรื่องสามัคคี" ล้วนตอแหล  ทหารม้าคงไม่มีทหารแตงโม ทหารม้าเขาเป็นทหารแตงโมเขาจะบอกเปรมทำไม

เปรมยังชื่นชม พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขานายกรัฐมนตรี เป็นคนดี และนายกรัฐมนตรี ยังชมกับตนว่าท่านทำงานเก่ง และซื้อรถเบ็นซ์ราคาสูงดี ไม่ถือว่าคอรัปชั่น ถ้าคนที่ป๋าเปรมชอบได้ทำอะไรตามใจชอบได้ไม่ผิด


Tuesday, December 29, 2015

แผนล้มพุทธชัดเจน 2521-2557...

แผนล้มพุทธชัดเจน 2521-2557...

ทำไม? พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงได้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญ จนอาจสูญสิ้นในอนาคตข้างหน้า!

1. ในปี 2521 ดร.บุญสม มาร์ติน รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาศีลธรรมกับหน้าที่พลเมือง ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
2. ปี 2523 - 2529 ภาพข่าวนักท่องเที่ยวตะวันตก ผู้ชายขึ้นขี่คอ-ผู้หญิงนั่งตักพระพุทธรูป ดังไปทั่วโลก
3. ปี 2524 รัฐบาลเปรมฯ ออก พ.ร.บ.อิสลาม ในปี 2525 ออกกฎหมายเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองมุสลิมทั่วประเทศ
4. ปี 2532 รัฐบาลชาติชายฯ ขยายผลกฎหมายอิสลามอีกหลายมาตรา ทั้งให้ตัดวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
5. ปี 2533 มีการสร้างคดีฉาวโฉ่พระนิกร โดยใช้ปืนจี้บังคับพระนิกร ให้ถ่ายภาพแต่งงานกับนางอร ปวีณา.. เพื่อใช้เป็นเหตุต้องแก้ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ ปี๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) แต่ในที่สุด ปรากฏว่า ศาลฎีกายกฟ้องพระนิกร และ มีการแพร่ภาพ "พระสงฆ์ไทย ไปทำละหมาดในมัสยิต"เป็นข่าวฉาวโฉ่อีกข่าวในปี 2533
6. ปี 2536 แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาอิสลาม นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการออกกฎหมายใหม่ กำหนดให้คนไทยไม่ต้องแจ้งการนับถือศาสนาในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมทั้ง เชิญชวนข้าราชการมุสลิม เปลี่ยนชื่อ-สกุลให้เป็นไทย เวลาแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญ จะไม่ต้องเป็นที่เพ่งเล็งของชาวไทยพุทธ
7. ปี 2537 สร้างคดีพระยันตระ กับนางจันทิมา แม่ ดญ.กระต่าย ลูกของเมียน้อยรัฐมนตรี ในรัฐบาลชวน 1 ถึงขั้นจับตรวจ DNA แต่มีคนช่วยพระยันตระหนีไปนอกประเทศ เพราะรู้แผนการสับเปลี่ยนเลือดกับนักการเมืองคนนั้น
8. ปี 2537-2539 ขบวนการ "นารีพิฆาต" เกิดขึ้น ทำลายศรัทธาชาวพุทธอย่างยาวนาน พระเกจิอาจารย์ ระดับนำทั่วประเทศจำนวนมาก ถูกทยอยฆ่าตายด้วยยาพิษ ปาราชิก และ กลั่นแกล้งให้เสียหายในเรื่องสตรีและสตางค์ เพื่อทำลายศาสนบุคคลระดับนำ เช่น ท่านเจ้าคุณวัดเทพฯ หลวงปู่โง่น ฯลฯที่ทำเช่นนั้นเพราะ มีแผนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ที่ต้องไม่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แม้จะมีชาวพุทธ ลงชื่อกว่า ๒ ล้านสามแสนคน ในขณะที่นายอานันท์ฯ ขู่ว่า ถ้ายอม.. "บัญญัติให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ เลือดจะนองท้องช้าง" เพราะว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหกแสนคน ในที่สุดหกแสนเสียงนั้น ชนะเสียง คน 2 ล้าน 3 แสนคน??
9. ปี 2540 นายวัน มูฮะหมัดฯ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น สั่งกำจัดพระพุทธรูปออกจากห้องประชุม และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อิสลาม อีกหลายมาตรา เช่น จุฬาราชมนตรีมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีไทย
10. มีแผนการใช้เด็กหญิงอายุ 10-14 ปี จากแม่แจ่ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านคริสต์มาทำลายพระภาวนาพุทโธ ด้วยหลักฐานเท็จ พยานเท็จ ศาลตัดสินจำคุกท่านภาวนาพุทโธ 150 ปี
11. ปี 2542 ประเทศไทยมีประธานกรรมาธิการศาสนาฯ ชื่อ เด่น โต๊ะมีนา เข้ามาเพื่อออกกฎหมาย "ล้วงย่ามพระ" และ "ฆราวาสปกครองพระ" ในรัฐบาลชวน
2 เพื่อควบคุมพระสงฆ์และการสร้างพุทธศาสนสถาน รวมถึง การเข้าไปบริหารพุทธศาสนสมบัติทั้งหมด และกฎหมายส่งเสริมอิสลามอีกหลายฉบับ กฎหมายเหล่านี้รอสว. ลากตั้ง ปี 51 ผ่านให้ เขาจึงต้องสร้างคดีใหญ่เรื่องธรรมกายขึ้นมา
12. การเขย่าศรัทธาชาวพุทธจึงต้องแรงสุดขีด ปี 2541-2545 จึงต้องเชือดธรรมกาย หวังโค่นล้มพุทธศาสนา ชนิดถอนรากถอนโคน โชคดีที่พระพรหมโมลีประธานพิจารณา "นิคหกรรม" ใช้เวลาเพียง 2 เดือน โดยยึดหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ตัดสินคดีธรรมกายพ้นผิด นายสมศักดิ์ฯ จึงไล่ท่านออกจากกรรมการ ม.ส.
13. เท่านั้นไม่พอ ปี 2543 พระพรหมโมลี ถูกวางยาพิษมรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจในพม่าบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย
14. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา ที่คนไทยหลงดีใจว่า ลูกหลานจะฉลาดขึ้นนั้นเกิดจากน้ำมือของคริสต์-อิสลามร่วมมือกันเขียนขึ้นมา ประธาน คือ ดร. กีรติฯ (คาทอลิค) รองประธาน คือ ดร. เกษมฯ (อิสลาม) เจตนาที่แท้จริง คือ กำจัดพุทธศาสนทายาทออกไป เนื่องจากเด็กจบ ป. 6 มีโอกาสบวชยาวมากกว่าเด็กจบ ม. 3 ผ.อ.ทุกโรงเรียน ให้ความร่วมมือดี เพราะได้ประโยชน์จากตำแหน่งและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตามสึกสามเณรมาเข้าโรงเรียน สามเณรจึงหายไปกว่า 90% วัดวาอารามในต่างจังหวัด จึงเหลือแต่หลวงปู่-หลวงตา คนเข้าวัดก็เหลือคุณย่า-คุณยาย ปล่อยไว้เช่นนี้ไม่ต้องทำอะไร อีกไม่นานพุทธศานาก็ล้มเอง... แต่มันต้องเร่งให้เสร็จใน 10 ปี
15. ปี 2543 รัฐบาลชวน 2 ทวงหนี้ค่าสัมปทานไอทีวี 2 หมื่นล้านบาทจากนั้นเกิดคดีพระแต่งเครื่องแบบนายทหารขับเบ๊นซ์พาสาวเที่ยวและค้างคืน ที่หมู่บ้านแถวบางบัวทอง ออกข่าวทุกชั่วโมง แรมเดือน ขณะถ่ายทำละครเรื่องนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปให้ผู้ว่าจ้างในต่างแดน จนฝ่ายข่าวทหารเปิดโปงไอทีวีเรื่องนี้จึงเงียบไป พร้อมกับที่รัฐบาลเลิกทวงหนี้ 2 หมื่นล้านบาทนั้น
16. ปี 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลาม เกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินมากกว่า 1000 ล้านบาท การดำเนินงานขาดทุนทุกปี จนในที่สุด ต้องยุบเลิกธนาคารชาริอะห์ ของธนาคารกรุงไทย ที่มีกำไร เพราะธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิด และ ใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก เพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลามเหลือเพียงธนาคารอิสลามฯเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน
17. "Time" หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดโปงแผน Dream State ที่อิสลามหวังยึดครองประเทศไทย โดยรุกทางการเมืองจากภาคใต้ ขยายผลให้มีการเลือกพรรคของตนใน กทม. และภาคตะวันออก โดยสนับสนุนการเงินผ่านธนาคารอิสลาม แล้วใช้ Astv ปลุกปั่นคนไทยให้ฆ่ากันเอง ได้ผลดีกว่าที่คาด
18. เมื่อ 3 ม.ค. 2547 การปล้นอาวุธจากกองทัพได้เกิดขึ้น ขบวนการล่าหัวชาวพุทธเกิดตามมาอย่างถี่ยิบ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร ประชาชน แม้แต่พระสงฆ์สามเณร ถูกฆ่าตายรายวันอย่างทารุณ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่ไม่ช่วยส่งเสริมผู้ก่อการร้าย หรือ ไม่ช่วยก่อความไม่สงบ ก็จะถูกฆ่าตายไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย มีการก่อวินาศกรรมทุกพื้นที่ ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านชาวพุทธถูกเผาเป็นว่าเล่น สูญเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาท ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้ แถมยังส่งเสริมฝ่ายตรงข้ามให้ฮึกเหิมยิ่งขึ้น ด้วยการปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ และฟื้น ศอ.บต. 2
19. ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พลเอกสนธิฯ ซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ปฏิวัติยึดอำนาจ ได้ทำการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นมุสลิมจำนวน 39 จังหวัด และแต่งตั้งกรรมาธิการศาสนา 11 คน เป็นคนมุสลิม 8 คน จากกรรมาธิการศาสนาทั้งหมด 11 คน
20. การขยายมัสยิตไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี 2557 จึงสามารถเร่งเวลาให้เร็วขึ้นได้ ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าเร็วเกินคาดเพราะประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งกลุ่มเสื้อแดง และ เสื้อเหลือง รวมทั้ง เสื้อน้ำเงิน ก็ไม่กล้าต่อต้านพระยังถูกฆ่าตายหลังจากที่ ม.ส. ประท้วง กรณี ส.ส. รัฐบาล ขอแก้ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์มาตรา 29 ให้อำนาจนายอำเภอจับพระสึกได้อีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากมีนายอำเภอมุสลิมนับร้อย พร้อมใช้อำนาจนี้แล้ว
21. กฎหมายอิสลามอีกหลายๆ ฉบับ ตบเท้าทยอยกันออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น
- พ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม - พ.ร.บ. กิจการฮัจย์ - พ.ร.บ. อาหารฮาลาล พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ที่ขยายผลมาจาก ศอ.บต. 2 รวม 5 จังหวัด ภายใต้นโยบายการปกครองพิเศษตามระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islam Micro Credit)
- พ.ร.บ.ครอบครัวและมรดกระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาซูรอ
- พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลชารีอะห์ ซึ่งใช้บังคับคนไทยทุกคนที่เกิดคดีความกับมุสลิมนับเป็นการกระทำที่เตรียมยกระดับไทยขึ้นเป็นประเทศอิสลาม ถึงกับมีการตั้งชื่อประเทศ "สยามมุสลิม" ที่พร้อมประกาศใช้ในอนาคต ฯลฯ
22. เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาท โอนผ่านธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ซื้อที่ดินนับล้านๆ ไร่ ในทุกภูมิภาคของไทย หลายพื้นที่กำลังเร่งรีบปลูกยางพาราและข้าวบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย จน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผ.อ.ดีเอสไอ ตรวจสอบพบและแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2552 จึงต้องถูกย้ายทันที
23. การจัดตั้งพรรคการเมืองอิสลาม จึงถูกประกาศอย่างโจ่งแจ้ง มีกรรมการบริหารพรรคที่มีชาวพุทธร่วมด้วย โดยไม่ได้ตระหนักถึงภัยที่เขามุ่งกลืนชาติไทยของตนอย่างเลือดเย็น เพียงเห็นแก่เม็ดเงินที่โอนผ่านธนาคารอิสลามเข้ามาจำนวนมาก เช่น เดียวกับพรรคการเมืองบางพรรค ถูกกล่าวหาว่า รับเงินไป แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท??
24. ไม่เพียงนำเข้าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาเท่านั้น ยังมีการอพยพมุสลิมจากอาเจะ-อินโดนีเซีย จำนวนนับ 10 ล้านคน กระจายเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อทำตามแผนการ พ.ร.บ. การเงินชุมชนอิสลาม ที่มุสลิมเท่านั้นมีอำนาจบริหารจัดการ โดยคนไทยอาจเป็นสมาชิกได้ ภายใต้กฎกติกาของเขา ซึ่งอาจต้อง เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป เราจึงเห็นมัสยิตผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในทุกจังหวัด ด้วยเงินงบประมาณของชาวพุทธ ดังที่นายดำรง พุฒตาล นำมาแถลงในรายการโทรทัศน์
25. หลายจังหวัดที่มีผู้ว่า-นายอำเภอมุสลิม ให้ชาวมุสลิมเช่าวัดร้างนับแสนไร่ เพื่อปลูกยาง พาราได้ 30 ปี
@ในบทความเรื่องนี้ เขาถามว่า แล้วเราจะแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างไร??ก็ต้องดูว่า เขาเข้ามาช่องทางไหน ก็ให้เขากลับไปทางช่องนั้น... นั่นคือ กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2550 ถึงกฎหมายอิสลามทุกฉบับ ที่สำคัญคือ เลิกทะเลาะกันเองเสียที? แล้วเลือกผู้นำที่ถูกต้อง ไม่ยอมให้ใครหรืออะไร มาครอบงำเราได้ง่ายๆ ถ้าไม่ทำก็ต้องเป็นทาสเขาล่ะ.. ลองศึกษาประวิติศาสตร์ยุคพระนารายณ์มหาราชดูเถอะ.. ท่านพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยธรรมะ จากการบวช-เรียน

credit :เพจมั่นใจประเทศไทยมีพุทธศานาเป็นศาสนาประจำชาติ

แผนล้มพุทธชัดเจน 2521-2557...

แผนล้มพุทธชัดเจน 2521-2557...

ทำไม? พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงได้เดินทางเข้าสู่ความเสื่อมสูญ จนอาจสูญสิ้นในอนาคตข้างหน้า!

1. ในปี 2521 ดร.บุญสม มาร์ติน รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้ตัดวิชาพระพุทธศาสนา และ วิชาศีลธรรมกับหน้าที่พลเมือง ออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
2. ปี 2523 - 2529 ภาพข่าวนักท่องเที่ยวตะวันตก ผู้ชายขึ้นขี่คอ-ผู้หญิงนั่งตักพระพุทธรูป ดังไปทั่วโลก
3. ปี 2524 รัฐบาลเปรมฯ ออก พ.ร.บ.อิสลาม ในปี 2525 ออกกฎหมายเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองมุสลิมทั่วประเทศ
4. ปี 2532 รัฐบาลชาติชายฯ ขยายผลกฎหมายอิสลามอีกหลายมาตรา ทั้งให้ตัดวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย
5. ปี 2533 มีการสร้างคดีฉาวโฉ่พระนิกร โดยใช้ปืนจี้บังคับพระนิกร ให้ถ่ายภาพแต่งงานกับนางอร ปวีณา.. เพื่อใช้เป็นเหตุต้องแก้ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ ปี๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) แต่ในที่สุด ปรากฏว่า ศาลฎีกายกฟ้องพระนิกร และ มีการแพร่ภาพ "พระสงฆ์ไทย ไปทำละหมาดในมัสยิต"เป็นข่าวฉาวโฉ่อีกข่าวในปี 2533
6. ปี 2536 แต่งตั้งให้ผู้นำศาสนาอิสลาม นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการออกกฎหมายใหม่ กำหนดให้คนไทยไม่ต้องแจ้งการนับถือศาสนาในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมทั้ง เชิญชวนข้าราชการมุสลิม เปลี่ยนชื่อ-สกุลให้เป็นไทย เวลาแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญ จะไม่ต้องเป็นที่เพ่งเล็งของชาวไทยพุทธ
7. ปี 2537 สร้างคดีพระยันตระ กับนางจันทิมา แม่ ดญ.กระต่าย ลูกของเมียน้อยรัฐมนตรี ในรัฐบาลชวน 1 ถึงขั้นจับตรวจ DNA แต่มีคนช่วยพระยันตระหนีไปนอกประเทศ เพราะรู้แผนการสับเปลี่ยนเลือดกับนักการเมืองคนนั้น
8. ปี 2537-2539 ขบวนการ "นารีพิฆาต" เกิดขึ้น ทำลายศรัทธาชาวพุทธอย่างยาวนาน พระเกจิอาจารย์ ระดับนำทั่วประเทศจำนวนมาก ถูกทยอยฆ่าตายด้วยยาพิษ ปาราชิก และ กลั่นแกล้งให้เสียหายในเรื่องสตรีและสตางค์ เพื่อทำลายศาสนบุคคลระดับนำ เช่น ท่านเจ้าคุณวัดเทพฯ หลวงปู่โง่น ฯลฯที่ทำเช่นนั้นเพราะ มีแผนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ที่ต้องไม่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แม้จะมีชาวพุทธ ลงชื่อกว่า ๒ ล้านสามแสนคน ในขณะที่นายอานันท์ฯ ขู่ว่า ถ้ายอม.. "บัญญัติให้พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ เลือดจะนองท้องช้าง" เพราะว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหกแสนคน ในที่สุดหกแสนเสียงนั้น ชนะเสียง คน 2 ล้าน 3 แสนคน??
9. ปี 2540 นายวัน มูฮะหมัดฯ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น สั่งกำจัดพระพุทธรูปออกจากห้องประชุม และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อิสลาม อีกหลายมาตรา เช่น จุฬาราชมนตรีมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีไทย
10. มีแผนการใช้เด็กหญิงอายุ 10-14 ปี จากแม่แจ่ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านคริสต์มาทำลายพระภาวนาพุทโธ ด้วยหลักฐานเท็จ พยานเท็จ ศาลตัดสินจำคุกท่านภาวนาพุทโธ 150 ปี
11. ปี 2542 ประเทศไทยมีประธานกรรมาธิการศาสนาฯ ชื่อ เด่น โต๊ะมีนา เข้ามาเพื่อออกกฎหมาย "ล้วงย่ามพระ" และ "ฆราวาสปกครองพระ" ในรัฐบาลชวน
2 เพื่อควบคุมพระสงฆ์และการสร้างพุทธศาสนสถาน รวมถึง การเข้าไปบริหารพุทธศาสนสมบัติทั้งหมด และกฎหมายส่งเสริมอิสลามอีกหลายฉบับ กฎหมายเหล่านี้รอสว. ลากตั้ง ปี 51 ผ่านให้ เขาจึงต้องสร้างคดีใหญ่เรื่องธรรมกายขึ้นมา
12. การเขย่าศรัทธาชาวพุทธจึงต้องแรงสุดขีด ปี 2541-2545 จึงต้องเชือดธรรมกาย หวังโค่นล้มพุทธศาสนา ชนิดถอนรากถอนโคน โชคดีที่พระพรหมโมลีประธานพิจารณา "นิคหกรรม" ใช้เวลาเพียง 2 เดือน โดยยึดหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ตัดสินคดีธรรมกายพ้นผิด นายสมศักดิ์ฯ จึงไล่ท่านออกจากกรรมการ ม.ส.
13. เท่านั้นไม่พอ ปี 2543 พระพรหมโมลี ถูกวางยาพิษมรณภาพ ขณะปฏิบัติศาสนกิจในพม่าบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย
14. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา ที่คนไทยหลงดีใจว่า ลูกหลานจะฉลาดขึ้นนั้นเกิดจากน้ำมือของคริสต์-อิสลามร่วมมือกันเขียนขึ้นมา ประธาน คือ ดร. กีรติฯ (คาทอลิค) รองประธาน คือ ดร. เกษมฯ (อิสลาม) เจตนาที่แท้จริง คือ กำจัดพุทธศาสนทายาทออกไป เนื่องจากเด็กจบ ป. 6 มีโอกาสบวชยาวมากกว่าเด็กจบ ม. 3 ผ.อ.ทุกโรงเรียน ให้ความร่วมมือดี เพราะได้ประโยชน์จากตำแหน่งและงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตามสึกสามเณรมาเข้าโรงเรียน สามเณรจึงหายไปกว่า 90% วัดวาอารามในต่างจังหวัด จึงเหลือแต่หลวงปู่-หลวงตา คนเข้าวัดก็เหลือคุณย่า-คุณยาย ปล่อยไว้เช่นนี้ไม่ต้องทำอะไร อีกไม่นานพุทธศานาก็ล้มเอง... แต่มันต้องเร่งให้เสร็จใน 10 ปี
15. ปี 2543 รัฐบาลชวน 2 ทวงหนี้ค่าสัมปทานไอทีวี 2 หมื่นล้านบาทจากนั้นเกิดคดีพระแต่งเครื่องแบบนายทหารขับเบ๊นซ์พาสาวเที่ยวและค้างคืน ที่หมู่บ้านแถวบางบัวทอง ออกข่าวทุกชั่วโมง แรมเดือน ขณะถ่ายทำละครเรื่องนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปให้ผู้ว่าจ้างในต่างแดน จนฝ่ายข่าวทหารเปิดโปงไอทีวีเรื่องนี้จึงเงียบไป พร้อมกับที่รัฐบาลเลิกทวงหนี้ 2 หมื่นล้านบาทนั้น
16. ปี 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลาม เกิดขึ้นด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินมากกว่า 1000 ล้านบาท การดำเนินงานขาดทุนทุกปี จนในที่สุด ต้องยุบเลิกธนาคารชาริอะห์ ของธนาคารกรุงไทย ที่มีกำไร เพราะธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างใกล้ชิด และ ใช้งบประมาณสนับสนุนจำนวนมาก เพื่อมาควบรวมกับธนาคารอิสลามเหลือเพียงธนาคารอิสลามฯเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน
17. "Time" หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดโปงแผน Dream State ที่อิสลามหวังยึดครองประเทศไทย โดยรุกทางการเมืองจากภาคใต้ ขยายผลให้มีการเลือกพรรคของตนใน กทม. และภาคตะวันออก โดยสนับสนุนการเงินผ่านธนาคารอิสลาม แล้วใช้ Astv ปลุกปั่นคนไทยให้ฆ่ากันเอง ได้ผลดีกว่าที่คาด
18. เมื่อ 3 ม.ค. 2547 การปล้นอาวุธจากกองทัพได้เกิดขึ้น ขบวนการล่าหัวชาวพุทธเกิดตามมาอย่างถี่ยิบ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร ประชาชน แม้แต่พระสงฆ์สามเณร ถูกฆ่าตายรายวันอย่างทารุณ รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่ไม่ช่วยส่งเสริมผู้ก่อการร้าย หรือ ไม่ช่วยก่อความไม่สงบ ก็จะถูกฆ่าตายไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย มีการก่อวินาศกรรมทุกพื้นที่ ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านชาวพุทธถูกเผาเป็นว่าเล่น สูญเสียงบประมาณหลายแสนล้านบาท ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้ แถมยังส่งเสริมฝ่ายตรงข้ามให้ฮึกเหิมยิ่งขึ้น ด้วยการปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ และฟื้น ศอ.บต. 2
19. ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พลเอกสนธิฯ ซึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ปฏิวัติยึดอำนาจ ได้ทำการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นมุสลิมจำนวน 39 จังหวัด และแต่งตั้งกรรมาธิการศาสนา 11 คน เป็นคนมุสลิม 8 คน จากกรรมาธิการศาสนาทั้งหมด 11 คน
20. การขยายมัสยิตไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ที่ต้องทำให้เสร็จภายในปี 2557 จึงสามารถเร่งเวลาให้เร็วขึ้นได้ ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าเร็วเกินคาดเพราะประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งกลุ่มเสื้อแดง และ เสื้อเหลือง รวมทั้ง เสื้อน้ำเงิน ก็ไม่กล้าต่อต้านพระยังถูกฆ่าตายหลังจากที่ ม.ส. ประท้วง กรณี ส.ส. รัฐบาล ขอแก้ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์มาตรา 29 ให้อำนาจนายอำเภอจับพระสึกได้อีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากมีนายอำเภอมุสลิมนับร้อย พร้อมใช้อำนาจนี้แล้ว
21. กฎหมายอิสลามอีกหลายๆ ฉบับ ตบเท้าทยอยกันออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น
- พ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม - พ.ร.บ. กิจการฮัจย์ - พ.ร.บ. อาหารฮาลาล พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ที่ขยายผลมาจาก ศอ.บต. 2 รวม 5 จังหวัด ภายใต้นโยบายการปกครองพิเศษตามระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islam Micro Credit)
- พ.ร.บ.ครอบครัวและมรดกระบบอิสลาม
- พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาซูรอ
- พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลชารีอะห์ ซึ่งใช้บังคับคนไทยทุกคนที่เกิดคดีความกับมุสลิมนับเป็นการกระทำที่เตรียมยกระดับไทยขึ้นเป็นประเทศอิสลาม ถึงกับมีการตั้งชื่อประเทศ "สยามมุสลิม" ที่พร้อมประกาศใช้ในอนาคต ฯลฯ
22. เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาท โอนผ่านธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ซื้อที่ดินนับล้านๆ ไร่ ในทุกภูมิภาคของไทย หลายพื้นที่กำลังเร่งรีบปลูกยางพาราและข้าวบทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรื่องที่ 892 กระบวนการทำลายพุทธศาสนาในประเทศไทย จน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผ.อ.ดีเอสไอ ตรวจสอบพบและแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ส.ค. 2552 จึงต้องถูกย้ายทันที
23. การจัดตั้งพรรคการเมืองอิสลาม จึงถูกประกาศอย่างโจ่งแจ้ง มีกรรมการบริหารพรรคที่มีชาวพุทธร่วมด้วย โดยไม่ได้ตระหนักถึงภัยที่เขามุ่งกลืนชาติไทยของตนอย่างเลือดเย็น เพียงเห็นแก่เม็ดเงินที่โอนผ่านธนาคารอิสลามเข้ามาจำนวนมาก เช่น เดียวกับพรรคการเมืองบางพรรค ถูกกล่าวหาว่า รับเงินไป แล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท??
24. ไม่เพียงนำเข้าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาเท่านั้น ยังมีการอพยพมุสลิมจากอาเจะ-อินโดนีเซีย จำนวนนับ 10 ล้านคน กระจายเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดเพื่อทำตามแผนการ พ.ร.บ. การเงินชุมชนอิสลาม ที่มุสลิมเท่านั้นมีอำนาจบริหารจัดการ โดยคนไทยอาจเป็นสมาชิกได้ ภายใต้กฎกติกาของเขา ซึ่งอาจต้อง เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป เราจึงเห็นมัสยิตผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในทุกจังหวัด ด้วยเงินงบประมาณของชาวพุทธ ดังที่นายดำรง พุฒตาล นำมาแถลงในรายการโทรทัศน์
25. หลายจังหวัดที่มีผู้ว่า-นายอำเภอมุสลิม ให้ชาวมุสลิมเช่าวัดร้างนับแสนไร่ เพื่อปลูกยาง พาราได้ 30 ปี
@ในบทความเรื่องนี้ เขาถามว่า แล้วเราจะแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างไร??ก็ต้องดูว่า เขาเข้ามาช่องทางไหน ก็ให้เขากลับไปทางช่องนั้น... นั่นคือ กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2550 ถึงกฎหมายอิสลามทุกฉบับ ที่สำคัญคือ เลิกทะเลาะกันเองเสียที? แล้วเลือกผู้นำที่ถูกต้อง ไม่ยอมให้ใครหรืออะไร มาครอบงำเราได้ง่ายๆ ถ้าไม่ทำก็ต้องเป็นทาสเขาล่ะ.. ลองศึกษาประวิติศาสตร์ยุคพระนารายณ์มหาราชดูเถอะ.. ท่านพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยธรรมะ จากการบวช-เรียน

credit :เพจมั่นใจประเทศไทยมีพุทธศานาเป็นศาสนาประจำชาติ

สายการบินไทย คงโดนจีน ตีตลาดไปแทนจนหมดแน่...

nPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ

โดย MGR Online
30 ธันวาคม 2558 03:59 น. (แก้ไขล่าสุด 30 ธันวาคม 2558 04:01 น.)
InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        พีเพิลส์เดลีออนไลน์/ซินหัว - ซูเปอร์โมเดลและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฟังแล้วอาจดูเหมือนอาชีพที่อยู่ในสายงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ในจีนทั้งสองกลับเหมือนกันอย่างน่าทึ่ง ด้วยสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิงเต่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันจันทร์(28ธ.ค.) จัดการประกวดประจำปี เพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมจะเป็นทั้งนางแบบและแอร์ โฮสเตส
       
       เว็บไซต์พีเพิลส์เดลีออนไลน์ รายงานว่ามีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 1,000 คนเดินอวดโฉมในชุดว่ายน้ำและเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในความพยายามดึงดูดใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาจ้างที่มีผลตอบแทบงดงามจาก ว่าที่นายจ้างทั้งในภาคการบินและด้านแฟชั่น

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        กิจกรรมการประกวดนี้ดึงดูดผู้สมัครจากทั้งมณฑลซานดง, เหอเป่ย, อันฮุย, เจียงซู, จี๋หลิน และมณฑลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง โดยที่ผู้สมัครทั้งหมดต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่ในบรรดาผู้เข้าชมนั้นมาจากโรงเรียนโมเดลลิงต่างๆและเหล่าวิทยาลัย ฝึกหัดของสายการบินทั้งหลาย
       
       ผู้จัดงาน โอเรียนทัล บิวตี บริษัทโมเดลลิง บอกว่ากิจกรรมนี้ ด้านหนึ่งคือหนทางในการคัดสรรบุคคลที่มีพรสวรรค์ ส่วนอีกด้านก็ให้ผู้สมัครได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        โอเรียนทัล บิวตี ระบุบนเว็บไซต์ว่าได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีความสูงอย่างน้อย 5 ฟุต 6 นิ้ว(ราว 168 เซนติเมตร) แต่หากมีคนดูดีเป็นพิเศษ ก็อาจอนุโลมให้เหลือขั้นต่ำต้องสูง 5 ฟุต 5 นิ้ว(ราว 165 เซนติเมตร) ขณะที่สาวๆเหล่านี้ต้องสง่างาม ผอมเพรียว มีเสียงหวานและไม่อายที่จะเปิดเผยเรือนร่างบางส่วน
       
       สำหรับในจีนแล้ว สายการบินจำนวนมากมีการกำหนดความสูงของแอร์โฮสเตสและมันถูกมองว่าเป็นปัจจัย สำคัญในการประกวดอย่างยิ่ง ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษารายใดที่สามารถเอาชนะใจผู้เข้าชม ก็จะได้รับเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยฝึกหัด เพื่อฝึกฝนเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
           


http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000142644

ดูภาพประกอบและเนื้อหาทั้งหมด จากลิ้งค์ข้างบน

สายการบินไทย คงโดนจีน ตีตลาดไปแทนจนหมดแน่...

nPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ

โดย MGR Online
30 ธันวาคม 2558 03:59 น. (แก้ไขล่าสุด 30 ธันวาคม 2558 04:01 น.)
InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        พีเพิลส์เดลีออนไลน์/ซินหัว - ซูเปอร์โมเดลและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฟังแล้วอาจดูเหมือนอาชีพที่อยู่ในสายงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ในจีนทั้งสองกลับเหมือนกันอย่างน่าทึ่ง ด้วยสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิงเต่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันจันทร์(28ธ.ค.) จัดการประกวดประจำปี เพื่อคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมจะเป็นทั้งนางแบบและแอร์ โฮสเตส
       
       เว็บไซต์พีเพิลส์เดลีออนไลน์ รายงานว่ามีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 1,000 คนเดินอวดโฉมในชุดว่ายน้ำและเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในความพยายามดึงดูดใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาจ้างที่มีผลตอบแทบงดงามจาก ว่าที่นายจ้างทั้งในภาคการบินและด้านแฟชั่น

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        กิจกรรมการประกวดนี้ดึงดูดผู้สมัครจากทั้งมณฑลซานดง, เหอเป่ย, อันฮุย, เจียงซู, จี๋หลิน และมณฑลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง โดยที่ผู้สมัครทั้งหมดต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่ในบรรดาผู้เข้าชมนั้นมาจากโรงเรียนโมเดลลิงต่างๆและเหล่าวิทยาลัย ฝึกหัดของสายการบินทั้งหลาย
       
       ผู้จัดงาน โอเรียนทัล บิวตี บริษัทโมเดลลิง บอกว่ากิจกรรมนี้ ด้านหนึ่งคือหนทางในการคัดสรรบุคคลที่มีพรสวรรค์ ส่วนอีกด้านก็ให้ผู้สมัครได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
        โอเรียนทัล บิวตี ระบุบนเว็บไซต์ว่าได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีความสูงอย่างน้อย 5 ฟุต 6 นิ้ว(ราว 168 เซนติเมตร) แต่หากมีคนดูดีเป็นพิเศษ ก็อาจอนุโลมให้เหลือขั้นต่ำต้องสูง 5 ฟุต 5 นิ้ว(ราว 165 เซนติเมตร) ขณะที่สาวๆเหล่านี้ต้องสง่างาม ผอมเพรียว มีเสียงหวานและไม่อายที่จะเปิดเผยเรือนร่างบางส่วน
       
       สำหรับในจีนแล้ว สายการบินจำนวนมากมีการกำหนดความสูงของแอร์โฮสเตสและมันถูกมองว่าเป็นปัจจัย สำคัญในการประกวดอย่างยิ่ง ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษารายใดที่สามารถเอาชนะใจผู้เข้าชม ก็จะได้รับเลือกให้เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยฝึกหัด เพื่อฝึกฝนเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
       

InPics : ตาค้าง!!จีนจัดประกวดชุดบิกินีนักศึกษาสาวจบใหม่ คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส-นางแบบ
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักข่าวซินหัว
           


http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000142644

ดูภาพประกอบและเนื้อหาทั้งหมด จากลิ้งค์ข้างบน

เจ้าข้าเอ๊ย...ประเทศหมาขึ้นหิ้ง... เจ้าหน้าที่บรรจุกระดูกของ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์คุณทองแดง


เจ้าหน้าที่บรรจุกระดูกของ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์คุณทองแดง ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เช้าวันนี้(30 ธ.ค.58)
       
       วันนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. มีการบรรจุกระดูก สุนัขหลวงคุณทองแดง ที่ฐานอนุสาวรีย์ ที่บริเวณศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       
       ทั้งนี้ อนุสาวรีย์คุณทองแดง ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าจุดชมวิว ภายในมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินฯ นั้น สร้างขึ้นพร้อมกับมูลนิธิฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ครอบครัว คุณทองแดงจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมูลนิธิฯ ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดเขาอิติสุคโต ซอยหมู่บ้านเขาน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จฯไปทรงเปิดอนุสาวรีย์คุณทองแดง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อครั้งเสด็จฯไปทอดพระเนตรการทำงานของมูลนิธิฯด้วย
       
       สำหรับ คุณทองแดง เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิด ศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร
       
       คุณทองแดงมีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์ ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นในหนังสือว่า ทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่ทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกทองแดงว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ
       
       ทองแดงมีลูกกับทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จำนวน 9 ตัว ทุกตัวเกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มี คำว่า "ทอง" และพระราชทานนามสกุลว่า "สุวรรณชาด" ได้แก่ ทองชมพูนุท , ทองเอก , ทองม้วน , ทองทัต , ทองพลุ , ทองหยิบ , ทองหยอด , ทองอัฐ , ทองนพคุณ
       
       และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทองแดงตาย ณ วังไกลกังวล ร่างอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน รวมอายุได้ 17 ปี 1 เดือน 19 วัน

บรรจุกระดูกคุณทองแดง ที่ฐานอนุสาวรีย์ในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

ตามไปดูภาพและรายละเอียดได้ที่ http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000142709