PPD's Official Website

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยประชาชน

บันทึกประวัติศาสตร์ และรายชื่อผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยประชาชน เกิดจากการอาสาของคนไทยที่มีใจรักอิสระ แต่อยู่บนพื้นฐานการแก้ปัญหา บนพื้นฐานความจริงที่พิสูจน์ได้ เหตุผลที่จับต้องได้ ผลงานที่สัมผัสได้ และต้องอยู่บนหลักการก้าวไปสู่ระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยที่แท้จริง    การทำงานของเราจึงเกิดขึ้นด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนไทยทั่วโลก และทุกท่านที่ได้ทำการสนับสนุน จะได้รับการบันทึกชื่อไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานไทย ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษและสตรีของพวกเขาสืบไปอีกชั่วหลายอายุคน หรือตลอดไปนานแสนนาน
ณ ที่นี้ ท่านจะได้รับทราบการบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร  และรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ตามโครงการต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ ณ ที่นี้
เหตุการณ์สำคัญ
คำอธิบายโดยย่อ

 การบริหารในช่วงสามเดือนแรก ก.พ. - พฤษภาคม 2555
ภายในเวลาสามเดือน มีรายการเผยแพร่ความรู้นับร้อยรายการ กระจายออกไปในรูป mp3 ผ่านไปทั่วโลก รวมทั้งมีกัลยาณมิตรที่ศรัทธาในอุดมการณ์เดียวกัน ได้ช่วยไรท์ซีดีส่งต่อไปยังประเทศไทยและทั่วโลก  จนเมื่อย่างเข้าเดือนพฤษภาคม ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายทอดสดผ่าน ustream จากที่คาดไว้เดือนละ 99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณสามพันบาทต่อเดือน กลายเป็นมากกว่า 1000 เหรียญต่อเดือน เนื่องจากจำนวนผู้ฟังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นว่า คุณเอนก ซานฟราน ซึ่งรับภาระการจ่ายค่าสถานีแต่เริ่มต้น รับภาระหนักเกินไป และไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่า จึงได้ตัดสินใจยกเลิกบัญชีกับ ustream และหันมาใช้สถานีถ่ายทอดราคาถูกลง เดือนละ 24 เหรียญ ที่ ดร. เพียงดินจ่ายและใช้สำหรับการรีรันรายการต่าง ๆ แทน แม้ว่าคุณภาพจะลดลงไปบ้าง

การจัดรายการของมหาวิทยาลัย มีเป็นสม่ำเสมอ เฉลี่ยอย่างน้อยวันละรายการ
คือ มีรายการ สานเสียงสนทนา ชวนคิดชวนคุย สาระกับซาร่า ทางออกประเทศไทย เข็มทิศประเทศไทย เรื่องเล่า
-ข่าวจากเมืองไทย และรายการภาคภาษาอังกฤษ Forward with Thailand ซึ่งจบซี่รี่ส์ไปหกตอน และดำเนินการในรูปแบบเสวนาโต๊ะกลม ชื่อ The Eye Opener รายการของมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผ่านหน้าซีบ็อกซ์ ซึ่งมีทีมงานสลับกันไปต้อนรับสมาชิก และทางห้องสมุดมหาวิทยาลัย และล่าสุดได้มีการทำเป็นคลิปยูทูป เพื่อนำเสนอให้กับสังคมวงกว้างด้วย
 การเปิดตัว
 การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีการแถลงการณ์ร่วมของ หลวงตาชูพงศ์ คุณเอนก ซานฟราน และ ดร. เพียงดิน มีขึ้น ณ วันเสาร์ ที่  18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นการประกาศเปิดตัว และประกาศการเริ่มต้นอย่างจริงจังของการปฎิวัติประชาธิปไตยโดยขบวนประชาชนอิสระ หรือเสรีชน 100 %
 การจดทะเบียนกลุ่ม
มหาวิทยาลัยประชาชน เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้องค์กรใหญ่ที่ชื่อ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผุ้ร่วมก่อตั้ง คือ คุณเอนก ซานฟราน คุณเนตร แอลเอ และดร. เพียงดิน รักไทย (จะมีเพิ่มอีกสองชื่อ)
 ผู้ร่วมก่อตั้ง
นายเอนก ซานฟราน  นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน  ดร. เพียงดิน รักไทย  โดยการสนับสนุนของกลุ่มพี่น้องไทยในแอลเอห้าท่าน ประกอบด้วย คุณเนตร คุณลิลลี่ คุณไซม่อน คุณซู และคุณพารา ทั้งนี้ เป็นผลจากข้อตกลงจากการประชุมกัน ณ นครซานฟรานซิสโก เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
 แนวคิดและการปฎิบัติงานเบื้องต้น
หลังจากการไปพบและแถลงการณ์ร่วมในนามองค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่เพิ่ง เริ่มคิดชื่อ ณ นครวอชิงตัน ดีซี ดร. เพียงดิน รักไทย ได้ประสานความคิดกับ คุณชูพงศ์  คุณแอนตี้ คุณอาคม ซิดนีย์ และคุณเอนก และได้ร่างความคิดเพื่อปรึกษากับท่านดังกล่าว โดยดร.เพียงดิน ได้จดโดเมนเว็บไซต์ไว้สามโดเมน http://thai-ahr.org | http://tprud.org และ http://unrad.net

โดยทั้งสามเว็บนี้ จะทำภารกิจต่างกัน แต่อยู่ภายใต้ความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน เพราะการสนทนาร่วมกันกับนักคิดทุกท่าน สรุปได้ว่า ประชาชนต้องเป็นผู้พึ่งตัวเอง และเป็นกำลังสำคัญในการปฎิวัติเปลี่ยนประเทศ  แต่ประชาชนไทยยังอ่อนแอและอยุ่กระจัดกระจาย หรือหลายส่วนถูกชักจูงไปโดยการเมืองในระบอบเผด็จการ  เมื่อได้เวลาแล้ว ก็สมควรต้องสร้างองค์กรเพื่อให้ความรู้ และสร้างความแข็งแรง ตลอดจนช่วยชี้แนวทางให้ประชาชน แต่ละเว็บไซต์ มีทีมงานที่เริ่มเข้ามารับผิดชอบ  ทั้งนี้

  • เว็บ http://thai-ahr.org  เป็นเว็บสำหรับกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
  • เว็บ http://tprud.org เพื่อเผยแพร่สาระทางวิชาการเพื่อการปฎิวัติระบอบประชาธิปไตย และ
  • เว็บ  http://unrad.net เป็นเว็บที่เปิดเวทีสำหรับนักสู้อิสระทั่วไป

No comments:

Post a Comment