PPD's Official Website

Sunday, July 15, 2018

"สื่อสกปรก กนก หนอนสามนิ้ว" โดย เอนก ซานฟราน ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑


"สื่อสกปรก กนก หนอนสามนิ้ว" โดย เอนก ซานฟราน ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑): 

ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Thursday, July 12, 2018

แผนรุกเขมือบชาติไทย ของ "ระบอบวชิราลงกรณ์" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

แผนรุกเขมือบชาติไทย ของ "ระบอบวชิราลงกรณ์" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑): 
ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Wednesday, July 11, 2018

รีดภาษีคนไทยเฉย

(super angry)(super angry)(super angry)ข่าวร้ายของคนโชคดี..รีดภาษีทุกอย่าง..เอาไปจ่ายค่าเรือดำน้ำ, เครื่องบินรบ, รถถัง, รถหุ้มเกาะ, แล้วก็ดาวเทียม ฯลฯ ไว้ทำสงครามแย่งชิงค่าคอมมิสชั่น ! 5555
คลัง แจงเก็บภาษีเฉพาะที่ดิน-คอนโดรัศมี 5 กม.จากรถไฟฟ้า ทางด่วน ท่าเรือ สนามบิน ยันคน ไม่ขายที่ไม่ต้องเสียภาษี.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/finance/news/557205

Tuesday, July 10, 2018

ชนชั้นปกครองไทย วางแผนสยบคนไทยอย่างไร?

ความเห็นของ k.Pongsiri Outthaiwatananon

การวางรากฐานในการปกครองของระบอบเผด็จการ 5 ด้าน
1.ประวัติศาสตร์
2.ภูมิศาสตร์
3.สังคมศาสตร์
4.เศรษฐศาสตร์
5.ศาสนศาสตร์

1.1 ด้านประวัติศาสตร์
คือการเขียน ประวัติศาสตร์ เพื่อการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการปกครอง
2.1 ด้านภูมิศาสตร์
คือ การวางกำลังในการปกป้องและปกครองประเทศ โดยการสร้างกองกำลังไว้ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ
3.1 ด้านสังคมศาสตร์
คือการสร้างกฏระเบียบ วัฒนธรรม ประเภณี ไว้ควบคุมในระบอบการปกครอง
4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์
คือการสร้างระบบเศรษฐกิจชนชั้น(เศรษฐกิจแบบศักดินาสวามิภักดิ์)เพื่อควบคุมรายได้ของประชากร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5.1 ด้านศาสนศาสตร์
คือการใช้ศาสนาเป็นตัวบ่มเพาะความคิดให้อยู่ในขอบเขตอันจำกัดด้วยความเชื่อ ต่างๆเพื่อการปกครอง

+++++ บวกกับกระบวนการล้างหัวกระบาน ดังนี้

1.ประกาศเป้าหมาย
2.สลายพฤติกรรม
3.ชี้นำความคิด
4.ปกปิดข้อมูล
5.เทิดทูล สรรเสริญ
6.หมางเมินความจริง
7.กำจัดทิ้ง อุปสรรค
8.จงรักภักดี
9.มอบชีวีให้อุดมการณ์ ก็จะควบคุมได้ทั้งประเทศและก็กอบโกยกันได้อย่างสะบายใจ เขาทำกันอย่างนี้นะพวกเผด็จการนะ มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีเพื่อนบอกเพื่อน บอกต่อให้ทั่วถึงนะครับ จะได้เท่าทันเผด็จการ
และใช้ตรวจสอบประชาธิปไตยจอมปลอมได้อีกด้วย

ตั้งสติให้มั่น! หัวใจสำคัญของการต่อสู้ล้มเผด็จการ สร้างประชาธิปไตย โดยพลังประชาชน

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนาและการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือ ความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

สอง การใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ

สาม การยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน สันติวิธี และความจริง คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)

สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ (วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้าง ให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ

ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบัน ต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง

หก เป้าหมายของการปฏิวัติ เป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามภววิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อ สาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)

เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศ บนความเสียหายของชาติ

แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน

เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือเผด็จการทรราชย์ของคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด

สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

piangdin
UNRAD, 2011


รองอธิบดีกรมป่าไม้แฉเอง คนไทยขายชาติเอาป่าสงวนออกเอกสารเป็นเท็จไปหลอกขาย

รองอธิบดีกรมป่าไม้แฉเอง คนไทยขายชาติเอาป่าสงวนออกเอกสารเป็นเท็จไปหลอกขายเครือข่ายนายทุนจีนกลุ่มท่องเที่ยวทางเรือเรือฟินิกซ์ ก็ใช่ด้วย จนได้ใช้พื้นที่บุกรุกป่า ตระกูลดังๆเท่านั้นที่เอาที่หลวงไปออกโฉนดที่ภูเก็ตได้ /เป็นไงละไอ้โจ๊ก พลตรีสุรเชษฐ์ อันธพาล ปราบแต่ทัวร์คู่แข่ง สายนายทุนชั่ว วิ่งมาทำธุรกิจทางสายนางกอบกาญจน์ วัฒนนางกูรเมียเป็นอดีต รวม.ท่องเที่ยว ผัวเป็นตำรวจ ชื่อพล.ต.ท.ชลสิทธ์ หากินกับการท่องเที่ยวสารพัดแบบ https://theworldnews.net/th-news/r-ng-thibdiipaaaim-aeche-ng-ekhruue-khaayeruue-fiinikch-rukpaasngwndwy-chad-pl-me-ksaarhl-kkhaaytaangchaatiephiiyb

ด่วนที่สุด ทนายกล้าตาย.. ร่างจดหมายถวายฎีกา ต่อองค์ในหลวง ร.10 ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออก

ด่วนที่สุด ทนายกล้าตาย.. ร่างจดหมายถวายฎีกา ต่อองค์ในหลวง ร.10 ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออก จากตำแหน่ง ด้วยมีการกระทำเด่นชัดว่าเป็นปริปักษ์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน ทำให้บ้านเมืองเสียหายมากทีทสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในขณะนี้ทนายผู้ถวายฏีฏา มีความมุ่งมั่น ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืดของพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใด ช่วยกันแชร์ด้วยครับเพื่อนๆ เพื่อให้โลกรู้สิ่งที่เขากล้าท้าทายอำนาจเผด็จการ https://www.facebook.com/100012118743772/posts/478576362556318/

ความเห็น: ในเชิงหลักการแล้ว ทนายคนนี้กำลังชี้ให้เห็นว่า กษัตริย์คือเจ้าของระบอบ มีอำนาจจริง ฮ่า ๆ ๆ 
และก็ถูกต้อง ที่ทำอย่างนี้ ตรงที่ว่า ก็กษัตริย์ตั้งเอง ก็ต้องสั่งปลดเอง  5555  ไผว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมือง เหอ ๆ ๆ ๆ