PPD's Official Website

Tuesday, June 21, 2016

ยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ข่าวสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เผยแพร่ข่าวหลังการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายบัน คีมุน เลขาธิการยูเอ็นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านแถลงการณ์ของโฆษกประจำตัวนายบันว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำความพร้อมของยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย


ต่อกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมก่อนหน้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำถึงความจำเป็นของการมีเวทีที่เปิดกว้างและต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ และสร้างความปรองดองในชาติอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment