PPD's Official Website

Thursday, October 20, 2016

“ก.คลัง”เซ็นคำสั่งทางปกครอง เรียกค่าเสียหายอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์กว่า 3.5. หมื่นล้านบาท ชดใช้จำนำข้าว


"ก.คลัง"เซ็นคำสั่งทางปกครอง เรียกค่าเสียหายอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์กว่า 3.5. หมื่นล้านบาท ชดใช้จำนำข้าว

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.แหล่งข่าวจากระทรวงการคลัง. เปิดเผยว่า ได้มีการการจัดส่งเอกสารคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าว. ให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นั้น นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนและเวลาเชื่อว่าไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2559 คำสั่งต้องถึงอดีตนายกรัฐมนตรี

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวเป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาและความเสียหายที่เกิดจากโครการรับจำนำข้าว. ที่คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางละเมิดมีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังเป็นเงิน 35,717,273,028 ล้านบาท ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินมาตราการทางปกครองตามมาตรา 57 แห่ง พรบ.วิธีปฎิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539 ต่อไป อย่างไรก็ตาม.หากอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ก็สามารถร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วันนับแต่วันรับคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึงบ้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยลงวันที่ในการเซ็นคำสั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2559
No comments:

Post a Comment