PPD's Official Website

Thursday, October 29, 2015

เบื้องหลัง ก่อนมาร่วมแก็งค์ ของ สารวัตรเอี๊ยดและหมอหยอง


เมื่อได้ฟังจากปากพระในวัดบวรนิเวศน์รูปหนึ่ง ท่านได้เผยเส้นทางการรู้จักกันของหมอหยองและสารวัตรเอี๊ยด หมอหยองเป็นหมอดูอยู่ในช่วงรุ่งๆ ชนชั้นสูงศรัทธามาก จนหมอหยองสมัครใจบวชถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดบวรนิเวศน์ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯเป็นโยมอุปภัมภ์บวชให้หมอหยอง ขณะนั้นสารวัตรเอี๊ยดเป็นนายตำรวจติดตามสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรอยู่ ต่อมาสารวัตรเอี๊ยดได้โดนคดีปลอมลายเซ็นต์พระสังฆราช จนโดนออกจากราชการ หมอหยองก็เลยไปเรียนที่อังกฤษพร้อมสารวัตรเอี๊ยด พอจบทั้งคู่ได้ใช้ความรู้ทำคุณประโยชน์จนชนชั้นสูงกลับมาเชื่อมั่น ได้ออกปากขอร้องไปยังพลเอกประวิตรให้สนับสนุนสารวัตรเอี๊ยดได้กลับเข้ารับราชการตำรวจตามเดิม พล.ต.อ.สมยศต้องจำใจรับสารวัตรเอี๊ยดตามพลเอกประวิตรสั่ง ส่งไปช่วยงานของพล.ต.อ.ประวุฒิ จนกลายเป็นที่มาของแก็งค์แอบอ้างสถาบันเบื้อง ซื้อ-ขายตำแหน่งตำรวจ โดยมีหมอหยองเป็นจุดเชื่อมกับทางชนชั้นสูงผ่านความเชื่อส่วนบุคคล

No comments:

Post a Comment