PPD's Official Website

Sunday, August 28, 2016

"ไม่ต้องเหนียมอายกันแล้ว” วัฒนา เมืองสุข

"ไม่ต้องเหนียมอายกันแล้ว"

การประชุม กบข. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ หัวหน้า คสช. เป็นประธาน มีประเด็นสำคัญคือการเร่งรัดเรียกค่าเสียหายคดีจำนำข้าวซึ่งคณะกรรมการเข้าใจว่ามีอายุความ 1 ปี ต้องฟ้องภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (รายงานข้อ 2) เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุล่าช้าว่าการทำงานมีขั้นตอนตามกฎหมาย ประธาน กบข. จึงให้ข้อสังเกตว่า "หน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือประเมินความเสียหายและนำส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางพิจารณาตั้งเรื่อง ไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม แต่ต้องพยายามดำเนินการให้ทันกรอบเวลาการส่งฟ้อง มิฉะนั้น จะถือเป็นความบกพร่องของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์"

เพื่อให้บรรลุภารกิจคือจัดการกับนายกยิ่งลักษณ์โดยไม่ต้องให้ความเป็นธรรม พลเอกประยุทธ์จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นิรโทษกรรมให้กับทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องจำนำข้าวไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ตามรายงานการประชุมและคำสั่งที่โพสต์มาเป็นหลักฐาน ดังนั้น คำแก้ตัวของพลเอกประยุทธ์ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ว่า ตนไม่ได้เร่งรัดก็ดี หรือ ไม่ได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องสนใจกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นหน้าที่ของศาลก็ดี จึงสวนทางกับข้อเท็จจริงในรายงานการประชุมอันเป็นเอกสารราชการ แสดงถึงวิธีจัดการกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ไม่ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่ต้องรับผิดชอบ นายกยิ่งลักษณ์และจำเลยอื่นในคดีจำนำข้าวไม่มีสิทธิป้องกันตัวเองเนื่องจากมีการนิรโทษกรรมทุกคนไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือนี่คือหนึ่งในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปจนได้

สงสารก็แต่นายกยิ่งลักษณ์และคนไทยอีก 10.59 ล้านคนที่เลือกข้างประชาธิปไตย ที่นับจากนี้ไปคงแสวงหาความยุติธรรมได้ยากลำบากจนเลือดตาแทบกระเด็น การปรองดองที่ใช้เป็นข้ออ้างการยึดอำนาจก็ยิ่งห่างไกลความจริงมากขึ้น เพราะความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีก็ไม่มีทางเกิด หรือนี่คือวิบากกรรมของคนไทยที่ต้องดิ้นรนแสวงหาความเป็นธรรมกันเอง

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
28 สิงหาคม 2559

No comments:

Post a Comment