PPD's Official Website

Friday, September 18, 2015

ร่าง รธน บนเส้น16

เมื่อส่วนกลางเห็นว่าส่วนท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยเป็นภัย คล้ายยุคสุโขทัยเข้าสู่อยุธยา จึงมีแนวคิดเปลี่ยน สส.ไปเป็นระบบเจ้าเมืองซึ่งขึ้นตรงต่อส่วนกลางและรับคำสั่งจากส่วนกลางโดยไม่มีส่วนในท้องพระคลัง

ในภาพกว้างประเทศไทยกำลังถูกโลกคอมมิวนิสผลักเข้าสู่ลัทธิโดดเดี่ยว โดยมีการขีดเส้นละติจูดทิ้งไว้เกือบ50ปีแล้วโดย เจอเข้ากับทฤษฎีเลี้ยงเหยี่ยว หวังเสมอว่าประเทศไทยคงไม่เลือกเส้นทางวงรอบบูซาน

No comments:

Post a Comment