PPD's Official Website

Saturday, September 19, 2015

ข่าวด่วนจากเมืองไทย ทหารตำรวจ ยึดป้ายผ้าและกระดาษของประชาชน มันกลัวอะไรนักหนา

https://www.facebook.com/newdemocracymovement/

ตอนนี้ป้ายผ้าและป้ายกระดาษกลุ่มพวกเราถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจครับ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ออกจากบ้าน ช่วยกันเตรียมป้ายผ้าและป้ายกระดาษที่มีข้อความดังนี้ครับ

๑) เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ
๒) พอกันทีกับระบอบเผด็จการ
๓) ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
๔) 9 ปี รัฐประหาร ก้าวข้ามไปด้วยกัน
๕) ก้าวเล็กๆ ของประชาชน คือก้าวสำคัญของประชาธิปไตย
๖) เผด็จการออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา
๗) NO COUP
๘) ประยุทธออกไป
๙) คืนอำนาจให้กับประชาชน

ป้ายผ้า ป้ายกระดาษกี่ชิ้นก็ได้ครับ ขอให้ประชาชนช่วยกันครับ

No comments:

Post a Comment