PPD's Official Website

Monday, March 21, 2016

สงสารคนเสื้อแดง โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน

โดย ชูพงศ์ ถี่ถ้วน


รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร เกิดจากระบอบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่เรียกกัน. 
       ระบอบเป็นตัวแม่.     รัฐบาลเป็นตัวลูก.  
ระบอบราชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการ  ซึ่งเป็นแม่ของรัฐบาล. เมื่อแม่เป็นเผด็จการ. รัฐบาลก็เป็นเผด็จการไปด้วย 
        ดังนั้นผลงานทุกอย่างที่รัฐบาลเผด็จการสร้างขึ้น ก็เพื่อสนอง ระบอบเผด็จการ และรัฐบาลเผด็จการ.  หาได้เพื่อประชาชนไม่
         สิ่งที่ประชาชนได้รับ คือผลร้าย หรือพิษที่ระบอบเผด็จการ และรัฐบาลเผด็จการ ได้ทิ้งให้ประชาชน. ดังเช่นปัจจุบัน  
         ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศ จะตกแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของระบอบ กับรัฐบาลของระบอบนั้น.  ปัจจุบันเจ้าของระบอบคือ กษัตริย์. รัฐบาลคือคสช. ดังนั้น ผลประโยชน์ จึงตกแก่ กษัตริตริย?  และ คสช   ประชาชน ได้แต่ผลร้าย หรือได้แต่พิษร้ายจากระบอบราชธิปไตย และรัฐบาลเผด็จการทหาร 
          รัฐบาลเผด็จการทหารอยู่ได้ไม่นาน หากไม่มีระบอบ ราชาธิปไตย. คุ้มครอง
           รัฐบาลทหารและการทำรัฐประหาร. จะเกิดยาก. หารไม่ได้รับการสนับสนุน หรือสั่งการจากเจ้าของระบอบ ราชาธิปไตย คือกษัตริย์. 
            ดังนั้น คณะรัฐประหาร. คือคณะทหาร นั้นเป็นเผด็จการตัวลูก ที่เกิดจาก ระบอบราชาธิปไตย ซึ่งเป็นเผด็จการตัวแม่
             การขจัดการทำรัฐประหารให้ไม่กลับมาอีก คือต้องทำลายแม่พันธุ์ คือระบอบราชาธิปไตยให้มดไปจึงจะหยุดยั้งการทำรัฐประหารได้. หรือแม้จะมีก็ไม่สามารถปกครองอยู่ได้นาน เมื่อหมดอำนาจก็จะกลายเป็นกบถ. ติดคุยหรือถูกประหารชีวิต

              แต่ปัจจุบันกษัตริย์เป็นเจ้าของระบอบ. และถืออำนาจสูงสุดของประเทศไว้แต่เพียงผู้เดียว. ได้ใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์เปลี่ยนความเป็นขบถ ของคณะรัฐประหาร  ให้เป็นคณะรัฐบาล ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก.  หลักกฎหมาย. และหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงใช้ไม่ได้ในประเทศไทย และไม่มีทางเกิดได้หากยังมีระบอบราชาธิปไตย มีแต่จะเกิดคณะรัฐประหารคณะใหม่ขึ้นมาเรื่อย ไม่มีสิ้นสุด 
             
             ทางออกของปัญหานี้คือ เปลี่ยนระ
บอบการปกครองให้ได้เท่านั้น. จึงจะหลุดพ้นวงจรอุบาทก์.
              คือเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตย
              ซึ่งเป็นระบอบของกษัตริย์ ให้เป็น 
              ระบอบประชาธิปไตย
              ซึ่งเป็นระบอบของประชาชน. นั่นแหละถึงจะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆของปนะชาชน สำเร็จ
              การคิดแค่เปลี่ยนรัฐบาล. แต่ยังอยู่ในระบอบ เผด็จการ ประชาชนก็จะเจอแต่ความเลวร้ายดังปัจจุบัน. ไร้เสรีภาพ ไร้ความยุติธรรมในทุกๆด้าน.  อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ถูกคุกคามข่มขู่ ถูกเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตย์. แม้วันนี้คณะรัฐประหารซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศ. ถูกประชาชนเกลีบเช้ง และอยากให้เปลี่ยนรัฐบาล ก็ตาม ให้รัฐบาลคสช ออกไปก็ตาม รัฐบาลใหม่ก็ยังทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับกษัตริย์และเครือข่ายเพียงไม่กี่ตระกูล
           ดังนั้น. มีทางเดียวไม่ใช่คิดแค่เปลี่ยนรัฐบาล. แต่ต้องคิดเปลี่ยนระบอบให้ได้จึงจะได้รับประโยชน์จริง
            
            ปัญหาของเสื้อแดงที่ไม่ยอมเปลี่ยนระบอบ 
เป็นปัญหาที่คนเสื้อแดงรักษาปัญหาไว้เอง. ไม่ว่าจะอ้างเหตุอะไร  ที่ไม่ยอมคิดเปลี่ยนระบอบ เท่ากับการหาแสงจันทร์ในคืนข้างแรม15ค่ำนั่นเอง

           รู้สึกสงสารพวกเสื้อแดง ที่คิดว่าไปแสดงออกว่าจงรักภักดี ต่อกษัตริย์ ที่เป็นเจ้าของระบอบราชาธิปไตย. แล้วจะทำให้ได้รับการยอมรับเหมือน. พวก กป.ป.ส. หรือ..

No comments:

Post a Comment