PPD's Official Website

Thursday, March 31, 2016

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 40 เดินหน้ายกตน เจาะยางประชาธิปไตย (ต่อ)

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 40 เดินหน้ายกตน เจาะยางประชาธิปไตย (ต่อ)

https://youtu.be/LDeD-5_2858

หรือ

https://youtu.be/n5Z3k4lDVhw

หรือ

https://youtu.be/QuC6zVG-ujE

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หรือรายงานการปฏิบัติงานสร้างเครือข่าย ทางอีเมล์ 4everche@gmail.com

 

ย้อนหลัง....

 

 

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 39 เชิดตัวชูตน และเจาะยาง-บ่อนทำลาย ประชาธิปไตย

https://youtu.be/OPFEyfmJxE8

หรือ

https://youtu.be/m_pZtmbJHSE

หรือ

https://youtu.be/OrhVS5Fz15o

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หรือส่งอีเมล์ไปที่ 4everche@gmail.com

 

************************

 

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 38 พฤษภาเลือด 2535 และพระราชาเจ้าเล่ห์

https://youtu.be/mEVIE7zHyOg

หรือ

https://youtu.be/15MLWWGCk6U

 

******************************************

 

 

********************

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 37 รสช.-พฤษภา 2535 & ประเทศข้า ใครอย่าแตะ! 2

https://youtu.be/fD0HkaYRBpE

หรือ

https://youtu.be/4PjzFiG2e9U

หรือ

https://youtu.be/zrhMhteIa9I

----------------------

 

********************

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 36 รสช.-พฤษภา 2535 & ประเทศข้า ใครอย่าแตะ! 1

https://youtu.be/YGUMx2tvHVQ

หรือ

https://youtu.be/XjUs6Nh2ngg

----------------------

 

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 35 ตอน เรื่องวุ่น ในวังอลเวง และการชูเปรม เพื่อค้ำบัลลังก์

https://youtu.be/UsiLVukMxM4

หรือ

https://youtu.be/KToVhgzkHvo

หรือ

https://youtu.be/lzxo0Zg5hK8

หรือ

https://youtu.be/CLNcYGl8rz8

 

 

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หรือส่งอีเมล์แจ้งผลการปฏิบัติงานไปที่ Email: 4everche@gmail.com

____________________________________________________

No comments:

Post a Comment