PPD's Official Website

Sunday, March 20, 2016

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

Credit:  http://www.ispacethailand.org/political/8248.html …


หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??

เปิดเผยกันไปเรียบร้อยกับข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่าง รัฐธรรมนูญ ของความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่เรียกได้ว่าอึ้งกันทั้งประเทศ เพราะเดิมทีร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสืบทอด อำนาจ ความไม่เป็นประชาธิปไตย และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน

แต่เมื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะ คสช. ที่เสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว แล้ว ต้องบอกว่าหนักกว่าเก่าเสียอีก โดยข้อเสนอของคณะ คสช. นั้นแบ่งได้เป็น 3 ข้อหลักๆได้แก่

ปรับจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจาก 200 คนเป็น 250 คน โดยให้มาจากการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้เสนอให้มีวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเสนอให้วุฒิสภาให้มีอำนาจหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญดูแลการขับ เคลื่อนการปฏิรูป ตามแผนการปฏิรูป แนวนโยบายแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ

เสนอให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็นแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ และเสนอให้ให้เขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้นและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่เกิน 3 คน แต่ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนใช้สิทธิเลือกได้เพียง 1 คน แล้วเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลดหลั่นลงไปจนได้ครบจำนวนที่ต้องการ

กรณีที่ระบุให้พรรคการเมืองต้องแจ้งรายชื่อผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ เกิน 3 รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะ คสช. เสนอให้ควรงดเว้นไม่นำเรื่องการแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 3 ชื่อมาบังคับใช้

จากข้อเสนอทั้ง 3 ข้อของคณะ คสช. นำมาซึ่งเสียวิพากษ์วิจารณ์ที่มากขึ้นตามมา โดยเฉพาะข้อ 1 และ 3 ที่ถูกสังคมมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะ คสช. ผ่านกลไกข้อสมาชิกวุฒิสภาระบบสรรหา ซึ่งกำหนดให้มีวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งเป็น ข้าราชการตามตำแหน่งซึ่งตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่เป็นตำแหน่งราชการของสมาชิก คสช. แทบทั้งสิ้น

อีกทั้งการให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของ พรรคการเมืองก็เท่ากับเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างชัดเจน แม้คณะ คสช. จะระบุในข้อเสนอว่าอย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจของคณะ คสช. แต่เมื่อเสนอมาเช่นนี้ถามว่าใครจะไม่หวาดระแวง???

นอกจากนี้หลังจากมีการเปิดเผยข้อเสนอของคณะ คสช. แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ยังมีการแสดงท่าทีว่า กรธ. คงจะปฏิบัติตามข้อเสนอ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหาก กรธ. ไม่แก้ไขตามที่มีการเสนอมาจะทำอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "เดี๋ยวมีอีกก็ได้ ถ้ากรธ.ไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เดี๋ยวตนก็เขียนไปใหม่ ก็ทำจนกว่าจะพิจารณา"

"ตนไม่กลัว ไม่ดีก็ร่างใหม่ ทำไมหล่ะก็ตนมีอำนาจ ที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด วันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่า ต้องการปฏิรูปหรือไม่ นั่นแหล่ะคือความแตกต่างเข้าใจไหม" พล.อ.ประยุทธ์ ทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ตามข้อเสนอของ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ก็น่าสนใจว่าเหตุใด คณะ คสช. จึงจงใจที่จะเสนอข้อเสนอที่มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยลงอย่างโจ่งแจ้งขนาด นี้ ทั้งที่หากจะป้องกันการเข้าสู่อำนาจรัฐของกลุ่มการเมืองที่ คสช. ไม่ต้องการ หรือแม้แต่หากจะสืบทอดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ก็ถือว่าเปิดช่องให้สามารถทำได้อยู่แล้ว

ประเด็นนี้อาจถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองที่คณะ คสช. กำลังเล่นเพื่อยื้อระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ โดยวัดใจกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เพราะหาก กรธ. ไม่ดำเนินการตามก็อาจจะทำให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ หรือ อาจเกิดการต่อรองกันขึ้นในประเด็นข้อเสนอที่มีการเสนอมา แต่ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาล คสช. ก็ยังคงอยู่ และหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่นัก

ดังนั้นสุดท้ายแล้วเกมการเมืองครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆ ที่ คสช. กำลังวัดใจอยู่ก็เป็นได้ เพราะการเมืองไทยวันนี้ไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ แต่ยังมีประเด็นการเมืองของขั้วอำนาจที่เปิดหน้าลงมาเล่นกันเต็มตัวแล้ว!!!

201603151405017-20061002145956-e1458114003868

หนักกว่าเก่า!!! ข้อเสนอ คสช. ต่อร่างรัฐธรรมนูญ!!??
http://www.ispacethailand.org/political/8248.html

No comments:

Post a Comment