PPD's Official Website

Friday, March 18, 2016

แถลงการณ์ เครือข่ายพระธรรมจาริกแห่งประเทศไทย ขอให้รัฐบาลใช้วิจารณญาณอันประกอบด้วยสัมมาทิฐิในการปกครองประเทศ

แถลงการณ์
เครือข่ายพระธรรมจาริกแห่งประเทศไทย
ขอให้รัฐบาลใช้วิจารณญาณอันประกอบด้วยสัมมาทิฐิในการปกครองประเทศ และตั้งมั่นในอุบาสกธรรมในการให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
..............ตามที่ปรากฏชัดเจนว่า พระพุทธศาสนามีภัยอย่างใหญ่หลวง ทั้งภัยภายในและภัยภายนอก ที่สั่นคลอนพระพุทธศาสนา รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กลับปล่อยให้กลุ่มบุคคลซึ่งนำโดย "พุทธอิสระ" และนายไพบูลย์  นิติตะวัน ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีให้ร้ายคณะสงฆ์ โดยที่รัฐบาลไม่ได้แสดงอาการห้ามปราม ตักเตือน และปล่อยให้คนเหล่านั้นใช้อาคารรัฐสภาแห่งรัฐบาล แถลงข่าวได้อย่างเสรี จนอดสงสัยในท่าทีของรัฐบาลไม่ได้ว่า มีส่วนรู้เห็นกับพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนั้น หรือไม่ ซ้ำร้าย ท่านนายกยังปล่อยให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายก กล่าวจาบจ้วงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งบวชมาตั้งอายุยังน้อย มีพรรษาล่วงกาลผ่านวัย แก่ปูนทวด ดำรงด์ตำแหน่งประมุขสงฆ์  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพระสงฆ์ พุทธบริษัท ทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย  นำมาซึ่งความเศร้าสลด สังเวช เป็นที่เอน็จ อนาถใจ แก่พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล และพุทธบริษัททั่วประเทศ ว่า เป็นถึงรัฐมนตรี แต่ทำอย่างนี้ลงไปได้อย่างไร
เครือข่ายพระธรรมจาริกแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจตามแนวตะเข็บชายแดนในพื้นที่สูง รู้สึกอึดอัดกับการกระทำดังกล่าว จึงออกแถลงการณ์มา ให้ท่านนายกรัฐมนตรีแก่ปัญหาอย่างเร่งด่วน และเรียกร้องให้ปลดพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้   เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชน เพื่อแสดงความรับผิดชอบ และเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนไตร รักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในสังคมต่อไป
เครือข่ายพระธรรมจาริกแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติศาสนกิจตามแนวตะเข็บชายแดนในพื้นที่สูง
๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙
18/03/19 ทหารใหญ่. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
มีคำสั่งให้ออกหมายเรียกสมเด็จช่วง หากไม่มาให้ออกหมายจับ
ให้รีบๆจับสมเด็จช่วงเลยสิครับ !!!!!!

No comments:

Post a Comment